Akcija!
21 akcija kavitani

Kavitan plus + Kavitan Cem

6,950.00RSD 6,000.00RSD

Isporuka

Poštarina

 • KAVITAN PLUS je glasjonomer (glas-polialkenoat), hemijsko - polimerizujući radiokontrastan materijal za podloge i ispune, koji ostvaruje hemijsku vezu sa tvrdim zubnim tkivima i poseduje sposobnost da oslobađa fluoridne jone. Proizvodi  sa naglaskom na dobar estetski efekat nakon tretmana. Otpornost ispuna, ukoliko je ispravno indikovan, garantovana je visokom otpornošću materijala i niskom rastvorljivošću cementa nakon vezivanja.Pakovanje: 15g praha i 15g tečnosti.Indikacije:
 • Ispuni V i III klase u stalnoj denticiji
 • Laminirani ispuni  V, III i I klase u stalnoj denticiji
 • Ispuni I, II, III i V klase u mlečnoj denticiji
 • Adhezivne podloge ispod kompozitnih i amalgamskih ispuna
 • Izrada kruničnog dela nadogradnje pre preparacije za krunice, inleje, onleje ili estetske fasete
 • Privremeni ispuni u stalnoj denticiji
 • KAVITAN CEM je hemijski polimerizujući glasjonomer cement, koji je dizajniran za cementiranje fiksnih protetskih radova i primenu u ortodonciji.Pakovanje: 20g praha, 15g tečnosti. Indikacije:
 • Cementiranje krunica, fiksnih mostova, inleja i onleja, kočića sa navojima i nadogradnji
 • Cementiranje ortodontskih prstenova i bravica
 • Podloga ispod kompozitnih ispuna
 
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter