Master Dent MTA 300×300

Master-dent MTA

7,150.00RSD

Isporuka

Poštarina

Terapija vitalnog nerva i materijal za endodontski tretman
  • sadrži veoma sitan neorganski prah koji se polimerizuje sa gelovima ili tečnostima koji sadrže vodu
  • indikacije: prekrivanje pulpe, pulpotomije, oblaganje ivice kaviteta, apeksifikacija mlečnih zuba, punjenje vrha korena zuba, unutrašnja/spoljašnja resorpcija korena zuba, popravka perforacija
  • sadrži trikalcijum, dikalcijum silikat
  • Pakovanje: 1g praha + 5 x 0.35ml ampula tečnosti + 4ml gel (made in USA)
  • Uputstvo za upotrebu možete pogledati ovde - MTA
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter