Master Dent cavity liner pakovanje

Master-dent Podloga (svetlosno polimerizujuća)

1,060.00RSD

Isporuka

Poštarina

Svetlosno polimerizujuća podloga sa kalcijum hidroksidom
  • sadrži biokompatibilnu smolu sastavljenu od hidroksipaptita i barijum-sulfata. Kompatibilna je sa svim dostupnim komercijalnim restorativnim materijalima i cementima i treba je naneti preko standardnih samopolimerizujućih dentalnih podloga u slučaju direktne izloženosti pulpe.
  • Kada se ovaj material koristi ispod cementa na bazi vode, preporučuje se da se obriše površina polimerizovane Master- Dent® svetlosno-polimerizujuće podloge za zubne ispune sa pamučnim tamponom natopljenim alkoholom kako bi se uklonili tragovi nepolimerizovane smole.
  • Pakovanje: špric 1,5g (made in USA)
  • Uputstvo za upotrebu možete pogledati ovde - SVETLOSNO POLIMERIZUJUĆA PODLOGA
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter