Zhermack edukativni trening u Italiji

U okviru trodnevne posete, naši ljubazni domaćini organizovali su i turistički obilazak Verone, pa smo u ovom prelepom gradu mogli da uživamo u Italijanskim specijalitetima i sa kolegama iz drugih krajeva sveta (Filipini, Australija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Slovenija, Bugarska) razmenimo iskustva o prodaji materijala.

Efekti različitih preparata za izbeljivanje na jačinu veze kompozitnog ispuna sa dentinom

Izbeljivanje zuba kao najmanje invazivna a u isto vreme najefikasnija metoda i dalje intrigira brojne istraživače koji ispituju različite aspekte kako bi se otklonile eventualne nedoumice i sumnje koje prate ovaj postupak.  

Kako i čime cementirati fasete?

Prikaz slučaja Pacijentkinja starosti 25. godina  javila se na Kliniku za Stomatološku protetiku u Beogradu sa primedbom da su joj se prednji zubi u gornjoj vilici ,,istrošili“ i bolnim senzacijama na toplo i hladno. Kliničkim pregledom utvrđeno je prisustvo direktnih kompozitnih restauracija na vestibularnim površinama gornjih centralnih i lateralnih sekutića, abradirane incizalne ivice i vestibulane površine … Continue reading Kako i čime cementirati fasete?

Polutrajne nadoknade, kada i kako?

Zbog nepredviđenih okolnosti (odlaganja u zubno tehničkoj laboratoriji, nemogućnosti pacijenta da završi započetu terapiju, nekih dodatnih interevencija u okviru preprotetske pripreme), privremene nadoknade, u nekim situacijama, moraju da funkcionišu tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe, nekada je odlaganje u izradi definitivnih fiksnih zubnih nadoknada namerno i unapred planirano, kao što su situacije kada imamo pacijente sa … Continue reading Polutrajne nadoknade, kada i kako?

Rešite problem osetljivih zuba

Iako se ranije osetljivost zuba uglavnom smatrala oboljenjem starijeg životnog doba, novija istraživanja pokazuju da je ona zapravo najprevalentnija u starosnoj grupi pacijenata od 20-30 godina. Razloge svakako treba tražiti u drugačijem tempu života, promenama u ishrani i stresu koji može dovesti do razvoja bruksizma. Čak do 30 procenata odrasle populacije u nekom trenutku svog … Continue reading Rešite problem osetljivih zuba

Edelweiss fasete – Bioestetika i funkcija u harmoniji

Edelweiss viniri i okluzije su polimerizovane, prefabrikovane, laserski sinterovane, ustakljene, radioopacitetne, visoko popunjene homogene nanohibridne gleđne ljuspice, sa neorganskom površinom i strukturom.

Endo motor sa integrisanim LED svetlom

Motor poseduje deset programa memorije koji daju mogućnost da se memoriše više rotirajućih endodontskih sistema, što olakšava rad terapeutu koji ih u toku svog rada može menjati. Posebna pogodnost ovog endo-motora je što poseduje brzinu od 250 do 1200 rpm a torque od 0,5 do 3,5 N.cm što omogućava njegovu primenu sa svim rotirajućim mašinskim … Continue reading Endo motor sa integrisanim LED svetlom

Privremene nadoknade kada i kako?

Moderni koncepti rekonstruktivne stomatologije uvode nova rešenja prilikom postavljanja terapijskog plana i protetske rehabilitacije pacijenta.  Odgovarajuća komunikacija i savetovanje pacijenta sa estetskim problemima predstavlja možda i najbitniju fazu terapije.

Uklonite bele mrlje bez brušenja

Sama intervencija traje do 30 minuta, i rezultati su vidljivi odmah po završetku tretmana. Gleđ je potpuno restaurirana, homogene translucencije, sjajna i glatka.

Šta je alternativa skalpelu?

Način upotrebe: Trimer se postavi pod uglom od 45 stepeni, brzina bi trebala da bude tri do četiri puta manja nego prilikom preparacije dijamantskim borerima. Trebalo bi izbeći višestruko korišćenje na istom mestu. Nakon nekog vremena, trimer se može ponovo koristiti na istom mestu, da bi se dodatno podstakla koagulacija. Pogledajte kako Tissue Trimer radi.