Uklonite bele mrlje bez brušenja

Sama intervencija traje do 30 minuta, i rezultati su vidljivi odmah po završetku tretmana. Gleđ je potpuno restaurirana, homogene translucencije, sjajna i glatka.

Šta je alternativa skalpelu?

Način upotrebe: Trimer se postavi pod uglom od 45 stepeni, brzina bi trebala da bude tri do četiri puta manja nego prilikom preparacije dijamantskim borerima. Trebalo bi izbeći višestruko korišćenje na istom mestu. Nakon nekog vremena, trimer se može ponovo koristiti na istom mestu, da bi se dodatno podstakla koagulacija. Pogledajte kako Tissue Trimer radi.

Zašto dobar stomatolog ne ignoriše marketing

5. Investitori se menjaju. Ekonomski razvoj je spor i vrlo malo investicija se isplati. Kao rezultat toga, privatne grupacije akcionara otkupljuju stomatološke ordinacije. Ordinacije predstavljaju dobru investiciju kada ne posluju dobro. Grupa investitora može doći, kupiti je, posle preprodati profitirati. To je sve dobro, ali zašto dozvoliti da neko drugi profitira? Usmerite Vašu poslovnu praksu … Continue reading Zašto dobar stomatolog ne ignoriše marketing

Kurs mašinskih rotirajućih instrumenata

Svi polaznici kursa dobijaju sertifikat akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem V-982/17-II sa 6 (šest) bodova. Kurs se održava kontinuirano, u prostorijama Neodenta u Beogradu. Broj mesta po kursu je maksimalno 10, tako da ćete biti u prilici da u prijatnoj i intimnoj atmosferi pitate i saznate sve što Vas zanima. Radi se … Continue reading Kurs mašinskih rotirajućih instrumenata

Zhermack preparati za dezinfekciju

Linija proizvoda Zeta Hygiene se sastoji od sledećih proizvoda:   Zeta 1 ultra – koncentrat za dezinfekciju instrumenata i borera koncentrovan dezificijent i deterdžent bez aldehida sadrži inhibitore korozije i produžava trajanje instrumenata spektar: uništava bakterije, gljivice, mikobakterije i viruse način upotrebe: koristi se kao rastvor 1%, instrumenti se potapaju 60min, ili 15min u ultrazvučnoj … Continue reading Zhermack preparati za dezinfekciju

BT-Race

Kako se BT-Race koristi? BT1 10/.06 se koristi prvi za stvaranje putanje instrumenata i konzervativno proširenje koronalnog dela. BT2 35 se koristi drugi, on služi za proširenje apikalne trećine korena. On takođe sadrži BT vrh koji mu omogućava lako i brzo napredovanje u kanalu. Izuzetno je fleksibilan. BR3 35/.04 je poslednji, on se koristi za … Continue reading BT-Race

Ko su Oral Dizajneri?

O grupi   Kroz strast, prijateljstvo, poštovanje, inspiraciju, razumevanje, profesionalnost i deljenje, stvara se nova generacija profesionalaca. Grupa koja evoluira poslednjih 25 godina. Ta zajednica će nastaviti da raste i bez sumnje će u buduće biti referenca za inspirisanje i prenošenje znanja u svetu stomatološkog umeća. Da bi postao član Oral Dizajn grupe potrebne su … Continue reading Ko su Oral Dizajneri?

Intervju Ljubomir Mićić – Stomatolog u Mozambiku

  Već je izvesno da će sledeći projekat, u vlastitoj organizaciji, biti Tanzanija u periodu od 21.-31.3.2017. Tim će činiti 15 članova, od kojih su 4 doktora stomatologije već potvrdili učešće (2 iz Beča). Pored ovog projekta, ponuđena mi je saradnja na još 4 međunarodna projekta (Tanzanija, Ruanda, Panama, Dominikanska republika), ali prioritet u sledećoj … Continue reading Intervju Ljubomir Mićić – Stomatolog u Mozambiku

D-Race Dezopturacija može biti laka!

Pogledajte kako D-race radi!  

VERTISE FLOW samoadhezivni tečni kompozit

PREDNOSTI: Jednostavna i brza klinička procedura zahvaljujući činjenici da nije neophodno nagrizati zakošenu gleđ i dentin kao i da nije  potrebno koristiti adheziv pre aplikacije Vertise flow Umanjena postoperativna preosetljivost jer nema bojazni od presušivanja dentina tokom procedure. Bolja kontrola vlažnosti, umanjena mogućnost greške tokom rada upravo zahvaljujući jednostavnoj kliničkoj proceduri upotrebe. Superiorna estetika u … Continue reading VERTISE FLOW samoadhezivni tečni kompozit