Umetnost u tubi kompozita

Hteli mi to da priznamo ili ne, estetika ulazi u sve pore našeg života a stomatologija nije izuzeta iz tog aspekta. U trci za boljim i kvalitetnijim materijalima za zubne ispune, takmičenje konkurencije ne prestaje. Sa jedne strane postoji težnja stomatologa da svojim pacijentima obezbedi najsavremeniji zubni ispun a sa druge strane su kompanije koje … Continue reading Umetnost u tubi kompozita

Okluzalne Edelweiss fasete „novo rešenje za stare probleme“

Primenom okluzalnih faseta, mogu se korigovati razne malokluzije i dubok zagrižaj minimalno invazivnim procedurama. Takodje, omogućavaju i rekonstrukciju okluzalnih površina zuba, koji su u većoj meri oštećeni karijesom, pri zameni većih ispuna ili kod endodontski tretiranih zuba.

Zhermack edukativni trening u Italiji

U okviru trodnevne posete, naši ljubazni domaćini organizovali su i turistički obilazak Verone, pa smo u ovom prelepom gradu mogli da uživamo u Italijanskim specijalitetima i sa kolegama iz drugih krajeva sveta (Filipini, Australija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Slovenija, Bugarska) razmenimo iskustva o prodaji materijala.

Efekti različitih preparata za izbeljivanje na jačinu veze kompozitnog ispuna sa dentinom

Izbeljivanje zuba kao najmanje invazivna a u isto vreme najefikasnija metoda i dalje intrigira brojne istraživače koji ispituju različite aspekte kako bi se otklonile eventualne nedoumice i sumnje koje prate ovaj postupak.  

Kako i čime cementirati fasete?

Prikaz slučaja Pacijentkinja starosti 25. godina  javila se na Kliniku za Stomatološku protetiku u Beogradu sa primedbom da su joj se prednji zubi u gornjoj vilici ,,istrošili“ i bolnim senzacijama na toplo i hladno. Kliničkim pregledom utvrđeno je prisustvo direktnih kompozitnih restauracija na vestibularnim površinama gornjih centralnih i lateralnih sekutića, abradirane incizalne ivice i vestibulane površine … Continue reading Kako i čime cementirati fasete?

Polutrajne nadoknade, kada i kako?

Zbog nepredviđenih okolnosti (odlaganja u zubno tehničkoj laboratoriji, nemogućnosti pacijenta da završi započetu terapiju, nekih dodatnih interevencija u okviru preprotetske pripreme), privremene nadoknade, u nekim situacijama, moraju da funkcionišu tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe, nekada je odlaganje u izradi definitivnih fiksnih zubnih nadoknada namerno i unapred planirano, kao što su situacije kada imamo pacijente sa … Continue reading Polutrajne nadoknade, kada i kako?

Rešite problem osetljivih zuba

Iako se ranije osetljivost zuba uglavnom smatrala oboljenjem starijeg životnog doba, novija istraživanja pokazuju da je ona zapravo najprevalentnija u starosnoj grupi pacijenata od 20-30 godina. Razloge svakako treba tražiti u drugačijem tempu života, promenama u ishrani i stresu koji može dovesti do razvoja bruksizma. Čak do 30 procenata odrasle populacije u nekom trenutku svog … Continue reading Rešite problem osetljivih zuba

Edelweiss fasete – Bioestetika i funkcija u harmoniji

Edelweiss viniri i okluzije su polimerizovane, prefabrikovane, laserski sinterovane, ustakljene, radioopacitetne, visoko popunjene homogene nanohibridne gleđne ljuspice, sa neorganskom površinom i strukturom.

Endo motor sa integrisanim LED svetlom

Motor poseduje deset programa memorije koji daju mogućnost da se memoriše više rotirajućih endodontskih sistema, što olakšava rad terapeutu koji ih u toku svog rada može menjati. Posebna pogodnost ovog endo-motora je što poseduje brzinu od 250 do 1200 rpm a torque od 0,5 do 3,5 N.cm što omogućava njegovu primenu sa svim rotirajućim mašinskim … Continue reading Endo motor sa integrisanim LED svetlom

Privremene nadoknade kada i kako?

Moderni koncepti rekonstruktivne stomatologije uvode nova rešenja prilikom postavljanja terapijskog plana i protetske rehabilitacije pacijenta.  Odgovarajuća komunikacija i savetovanje pacijenta sa estetskim problemima predstavlja možda i najbitniju fazu terapije.