Dr Stephan Lampl

direktor i osnivač kompanije Edelweiss Dentistry,

kreator edelweiss Veneer & Occlusion Sistema

Kompozitne smole danas zauzimaju najvažniju poziciju među restaurativnim materijalima jer nude odličan estetski potencijal i prihvatljivu dugotrajnost uz znatno nižu cenu u odnosu na ekvivalentne keramičke restauracije za tretman anteriornih i posteriornih zuba. Uz to, kompozitne restauracije omogućavaju minimalno invazivnu pripremu ili odsustvo pripreme prilikom zamene raspadnutog ili nedostajućeg tkiva. Ovaj pristup deo je novog koncepta, nazvanog bioestetika, koji prioritet daje nerestaurativnim i aditivnim procedurama, kao što su beljenje, mikroabrazija, konturisanje gleđi, direktne kompozitne smole, mostovi i implantati, a primenjuje se u slučaju nedostajućih dentalnih jedinica i kompleksnih problema. Ovoliki broj procedura definitivno zaslužuje dodatnu pažnju jer nude ogromna poboljšanja u smislu praktičnosti, efikasnosti i predvidivosti. Sve u svemu, bioestetika nesumnjivo podiže esetetiku i restaurativnu stomatologiju na novi nivo; nivo koji se može opisati kao sveobuhvatno i konzervativno dizajniranje osmeha.

Već neko vreme, kreiranje savršenih direktnih restauracija nedostižan je cilj zbog nesavršenih optičkih karakteristika kompozitnih smola i kliničkih procedura koje su podložne usavršavanju. Pokušaj imitiranja nijansi i lejering tehnike doveli su do komplikovanih medota aplikacije koje mogu kontrolisati samo visoko kvalifikovani praktičari. Godinama je ovo ograničavalo broj pacijenata koji mogu imati koristi od ogromne prednosti vezivanja slobodnom rukom. Upotreba prirodnog zuba kao modela i identifikacija optičkih karakteristika gleđi i dentina (tristimulus L*a*b merenje boja i racio kontrasta) esencijalni su za razvoj boljih direktnih materijala u boji zuba.

Na tržištu postoje brojni kompozitni sistemi kod kojih se mogu postići rezultati visoke estetike primenom tehnike „Free Hand“ (tehnika nanošenja slojeva slobodnom rukom). U svakodnevnoj praksi međutim, samo mali broj stomatologa primenom ove tehnike može postići savršene rezultate efikasno i u razumnom vremenskom roku. Sve ovo se može promeniti upotrebom edelweiss Veneer&Occlusion sistema. Cilj ovog članka je da upozna korisnike sa karakteristikama i kliničkim aspektima ovog novog sistema i tehnike.

Edelweiss Veneers & Occlusions predstavljaju najmoderniji i minimalno invazivan pristup u kreiranju anteriornih i posteriornih restauracija visoke estetike. Prvi put u istoriji stomatologije moguće je raditi sa prefabrikovanim vinirima i okluzijama napravljenim od homogenih nanohibridnih kompozita primenom savremene laserske tehnologije. Sada je moguće direktno kreirati prirodni oblik i mladalaču sjajnost zuba, lako i savršeno pri samo jednom tretmanu.

Edelweiss viniri i okluzije su polimerizovane, prefabrikovane, laserski sinterovane, ustakljene, radioopacitetne, visoko popunjene homogene nanohibridne gleđne ljuspice, sa neorganskom površinom i strukturom. Facijalno i okluzalno anatomski tanke ljuspice predstavljaju anatomsku osnovu za pojedinačne i višestruke anteriorne i posteriorne zube, kao i za povećanje vertikalne dimenzije u posteriornoj regiji. Sada, lakše nego ikad, možete dobiti funkcionalno anteriorno vođenje. Cementiranje se vrši pomoću kompozita kako bi se kreirao stabilan monoblok (između gleđi/dentina i restaurativnog kompozita i edelweiss vinira/okluzije). Finalna rekonstrukcija odvija se brzo i bez mnogo napora, a dobija se funkcionalan i estetski kvalitetan rezultat.

Koncept dimenzioniranja

Nakon proučavanja svih varijeteta oblika i veličina prirodne anatomije zuba, razvijen je jedan, univerzalan, prefabrikovan oblik za konturisanje, dostupan u različitim veličinama, za gornji i donji luk, koji obezbeđuje optimalnu anatomsku osnovu za pojedinačne jedinice i kompletne rekonstrukcije u anteriornoj i posteriornoj regiji. Zahvaljujući prirodnoj morfologiji, prefabrikovane okluzije veoma se lako uklapaju u postojeću okluziju. Ukupno 54 različite veličine (po 10 malih, srednjih i velikih vinira, i po 8 malih, srednjih i velikih okluzija) dostupne su za anteriorni i posteriorni gornji luk; kao i 44 veličine za anteriorni i posteriorni donji luk (po 10 malih srednjih i velikih vinira i mala, srednja i velika okluzija).

Lasersko sinterovanje i ustakljivanje

Na osnovu tehnologije oblikovanja ubrizgavanjem, visok pritisak (100 bar) primenjuje se kako bi kondenzovao staklene punioce pre svetlosne i termičke polimerizacije praznih vinira i okluzija. Proces laserskog tretiranja kombinuje najbolje od dva sveta: homogena, neorganska laserski ustakljena površina visokog sjaja spojena sa sinterovanim i termički kaljenim (300 0 C) dinamičkim kompozitnim jezgrom proizvodi optimalnu integraciju funkcije i estetike. Ova jedinstvena proizvodna tehnologija razvijena je u saradnji sa Prof. Didier Dietschi, na univerzitetu u Ženevi (University of Geneva). Ono što je čini jedinstvenom je to što nalikuje prirodnom.

Koncept nijansiranja

Upotreba prirodnog zuba kao modela predstavljala je logičan tok razvoja direktnih restaurativnih materijala koji je doveo do pojednostavljenog koncepta nijansiranja i lejeringa, tehnike prirodnog lejeringa (The Natural Layering Technique). Tehnika se zasniva na identifikaciji pravih optičkih karakteristika dentina i gleđi koristeći tristimulus L*a*b* i racio kontrasta. Edelweiss Veneer&Occlusion sistem rekosntruiše zube pomoću dve mase koje se mogu porediti sa gleđi i dentinom kako bi se stvorile restauracije prirodnog izgleda. Svaka kombinacija dentina i univerzalne nijanse gleđi može se proceniti i uporediti sa referentnim zubima tako da je rizik od odabira pogrešne nijanse minimalan. Kvalitet finalne restauracije zavisi od pravilne procene nijanse. Odabir nijanse dentina odvija se u cervikalnoj regiji, gde je gleđ najtanja. Odabir boje i prozirnosti gleđi i dentina odvija se u regiji inciziva pomoću ključa za boje (Dentin and Enamel Shade Guide). Jezgro dentina postavlja se unutar univerzalne ljuspice za gleđ kako bi se utvrdila optimalna nijansa. Prefabrikovani edelweiss viniri i okluzione ljuspice dostupni su samo u univerzalnoj nijansi gleđi (Enamel shade), jer se cementiraju pomoću odabranih nijansi dentina. Za supstrate koji su polomljeni ili diskolorisani, preporučuje se nijansa dentina, kako bi se dobila homogena nijansa. Za oblikovanje ili jednostavnu korekciju nijanse, može se koristiti univerzalna nijansa gleđi. Napominjemo međutim, da previše gleđi može učiniti restauraciju sivom i previše transparentnom.

Nove indikacije

Pored direktnog viniranja pojedinačnih i višestrukih jedinica anteriornih i posteriornih restauracija, nekoliko drugih klasičnih indikacija, kao što su Klase kaviteta III, IV i V i drugi estetski i funkcionalni problemi mogu se rešiti putem direktnih kompozitnih restauracija • Karijes • Stare restauracije • Produžavanje regije inciziva • Neravni zubi • Frakture zuba • Diskoloracija zuba • Netačna hromatičnost • Anatomski deformiteti • Dijasteme • Atricija • Erozija • Podizanje vertikalne dimenzije (CMD) • Oblaganje krunica • Kozmetičke korekcije

Zaključak

Tradicionalni restaurativni ciljevi nisu se promenili tokom vremena. Implementacija restauracija zasnivala se i zasniva se na estetskim zahtevima sve većeg broja pacijenata. Kompozitne smole, koje zahtevaju striktno konzervativan pristup, postale su tako materijal koji se umesto krunica bira za mlađe pacijente, gde se preferira popravka u kasnijoj fazi, i gde je potrebna ekonomičnija ponuda u odnosu na keramiku. Pred današnjim stomatolozima stoji ultimativni izazov da zamene nedostajuće tkivo ili da modifikuju njegovu konfiguraciju aplikovanjem veštačkih materijala na zube pacijenta, koji simuliraju izgled prirodnog tkiva. Edelweiss Veneer&Occlusion Sistem omogućio je ostvarenje ovog cilja na predvidiv način, inkorporiranjem novostečenog znanja o optičkim karakteristikama prirodnog tkiva u savremene kompozitne sisteme. Raznoliko područje primene Sistema u kombinaciji sa uštedom vremena i novca čini edelweiss Veneer&Occlusion System investicijom za budućnost. Ova prednost može se smatrati prekretnicom u operativnoj stomatologiji, jer umnogome doprinosi primeni direktnih kompozita, pomažući na taj način velikom broju pacijenata da dobiju estetske restauracije koje traju i mogu se priuštiti.

Klinički slučaj