dr Nikola Vunjak, Stomatološka ordinacija Vunjak tim dental centar, Beograd

Vaša ordinacija egzistira 20 god. Da li nam možete opisati bitne i kritične faze u razvoju delatnosti?

Danas, iz ove perspektive mogu da prepoznam tri kritične tačke u razvoju ordinacije. Prva je momenat osnivanja i početak rada ordinacije 2003.godine. Definisali smo dva ključna elementa: saradnja sa kompanijama i omogućavanje povoljnijih uslova njihovim zaposlenima, kao i otvorenost ka partnerstvima i oblicima saradnje sa zaposlenima i saradnicima koja je u skladu sa interesima obe strane. Te 2003. godine to je bilo partnerstvo sa kolegom, prijateljem i kumom, koje je u kasnijim fazama preraslo u angažovanje doktora uz varijabilnu naknadu koja stimuliše kvalitetan i efikasan rad.

Druga faza je 2010.godina kada smo se preselili u novi prostor i prešli na uobičajeni model saradnje sa doktorima i malim brojem pomoćnog osoblja. Ta faza je trajala 7 godina, u eskalaciji svetske krize iz 2008.godine, i označava period grešaka i propusta kada je razvoj biznisa u pitanju, ali smo sve to sagledali detaljno i iskoristili šansu da iz krize ostvarimo podlogu za uspeh i razvoj.

Treća faza nastaje krajem 2017.godine kada pravimo kvalitativni skok, tj. evoluciju od stomatološke ordinacije Vunjak u Vunjak tim dental centar. To je sada centar vrhunske stomatologije, sa fokusom na savremene tehnike, digitalne protokole, uz najkvalitetnije materijale, pisana uputstva i formalne procedure rada za profesionalno 16 angažovanih ljudi.


Kako ste postavili organizaciju, odnosno osnovne segmente realizacije stručnih i poslovnih efekata?

Uspostavili smo liniju komunikacije sa pacijentima u smislu pulta, telefona, maila i prijema u ordinaciji. Postoji ekspertska linija doktora i sestara koja obezbeđuje vrhunski kvalitet rešenja, a kvalitet osigurava i kolektivna ekspertiza. Važan deo je i kreiranje formalne dokumentacije ali i radova u vezi sa pruženim uslugama, kao i naknadna briga o pacijentima.

Redovan prenos i razmena informacija obezbeđena je kroz kolegijum celog tima koji se održava jednom nedeljno. Sve više osećamo potrebu u timu za specijalistima iz oblasti finasija, marketinga, HRa, ITa, i verujemo da je pravi model organizacije onaj koji se menja i razvija kroz vreme.

Kako funkcioniše hijerarhija u okvirima stručnog stomatološkog tima, da li smatrate da se tako postiže skladniji i efikasniji proces rada?

Na vrhu naše hijerarhije je pacijent. Uvek je obezbeđena puna dostupnost tima, odgovori na pitanja, kao i da pružimo sve usluge iz oblasti stomatologije. Vunjak tim je, dakle, odabrao koncept univerzalne stomatološke prakse, odnosno da pruža sve usluge koje savremena stomatologija omogućava.


Ukoliko ovo pitanje nije previše, da li nam možete objasniti kako ste sačuvali balans između poslovnih obaveza i privatnog života. Kako je ostao netaknut kapacitet za uživanje tokom rada, kako ste se sačuvali od iscrpljenosti i burn-out-a…

Kažu da kada naporno radimo na nečemu u šta ne verujemo, to se onda zove stres. Kada radimo naporno na nečemu što volimo, onda se to zove strast. Kad tome dodam da sam u Vunjak timu okružen mladim, a veoma stručnim ljudima koji donose nove trendove, nove ideje i izraženu strast da kreiraju lepotu i zdravlje osmeha, onda sve što tom već uspostavljenom balansu nedostaje je da se povremeno dobro zabavimo. Zato je važna tradicija Vunjak tima da organizuje team buildinge na svaka tri meseca. Nekad ceo tim odvoji jedno veče, a nekada i ceo vikend kako bismo nešto naučili, ali i zabavili se i obnovili kreativnu energiju.

Drugi momenat koji nam pomaža da ostvarimo balans je visoko poštovanje svih članova tima prema obavezama i potrebama drugih. Radno vreme se poštuje uvek i zato su vanredne okolnosti zaista vanredne i njih niko nikome ne nameće, slobodni dani i dani godišnjih odmora se poštuju u visokoj meri i zato i imamo tim koji je uvek spreman da zaštiti interese naših pacijenata a onda i ordinacija može da posluje uspešno.