Švajcarski proizviđač endodontskih instrumenata nas je ponovo obradovao sa novim proširivačem. iRace je NiTi proširivač kojeg je proizvođač okarakterisao sa tri reči: brz, efikasan i bezbedan.

U pakovanju se nalaze tri iRace instrumenta. Zahvaljujući svojim posebnim, dobrim karakteristikama samo tri NiTi iRace instrumenta su dovoljna za sve kliničke slučajeve. Mogu se koristiti kod ravnih, blago zakrivljenih i širokih kanala korena.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

  • iRace dozvoljava preparaciju sa ISO promerom do 30/.04.
  • u pakovanju su tri instrumenta: R1 15/.06 , R2 25/.04 , R3 30/.04
  • preporučena brzina 600 rpm
  • tork 1.5 Ncm

POGLEDAJTE KAKO iRACE FUNKCIONIŠE!

ŠTA JE TO ŠTO iRACE ČINI TAKO JEDNOSTAVNIM I EFIKASNIM?


TEHNOLOGIJA IZRADE:

1. ALTERNATIVNE SEČIVNE IVICE – ovo je specijalan, patentiran dizajn proširivača koji sprečava efekat “zašrafljivanja” i obezbeđuje bolju kontrolu širenja kanala

2.OPTIMALNO SEČENJE – na poprečnom preseku, iRace je trougaonog oblika sa oštrim ivicama. Ovakav oblik proširivača obezbeđuje: bolje i brže sečenje, bez pritiska (1), malo telo proširivača omogućuje veću fleksibilnost koja je posebno bitna kod zakrivljenih kanala korena (2), više mesta za uklanjanje debrisa, bolje uklanjanje debrisa sprečava zaglavljivanje instrumenta (3).

3.ELEKTROHEMIJSKO POLIRANJE – ovaj način poliranja eliminiše nesavršenosti i smanjuje rizik od mikro pukotina. Ovako ispolirana, sjajna površina omogućava lakše čišćenje i dezinfekciju, a samim tim i unapređuje proces sterilizacije. Najbitnije, poboljšava otpornost na lom i nastanak korozije.

4.SPECIJALAN, ZAOBLJEN, BEZBEDAN VRH – sprečava perforacije i nastanak lateralnih kanala.


iRace je brz, efikasan i bezbedan instrument!