dr David Gerdolle

Montreux Švajcarska

dr Gerdolle je diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Nansiju (Dental Faculty of Nancy), 1993. godine. Nakon 1995. godine je završio postdiplomske studije iz oblasti stomatološke protetike, forenzičke medicine i forenzičke stomatologije.

Od 1996. do 2005. godine je bio predavač na Stomatološkom fakultetu u Nansiju (School of Dentistry of Nancy), još uvek je veoma aktivan u oblasti postdiplomskih obuka iz adhezivne i biomimetičke stomatologije na univerzitetu u Parizu. Sertifikovani je instruktor na Akademiji biomimetičke stomatologije. dr Gerdolle ima privatnu praksu u Švajcarskoj od 2005. godine i njegov rad posvećen je konzervativnoj i minimalno invazivnoj stomatologiji. Pored akademskih i kliničkih aktivnosti čest je govornik i predavač na seminarima, kongresima i kursevima, uglavnom iz oblasti restaurativne stomatologiije. Veoma aktivan kao autor i koautor u naučnim nacionalnim i internacionalnim publikacijama.

Prikaz slučaja

Pacijentkinja stara 35 godina, pušač, bez opšte patologije, javila se sa sekundarnom karijesnom lezijom ispod stare kompozitne restauracije na molaru 36.

Slučaj koji sledi prikazuje direktnu kompozitnu restauraciju kaviteta pomoću Polydentia myClip 2.0 sekcionog matričnog prstena, LumiContrast sekcionih matrica i drvenih kočića.

Slika 01 Očišćen i pripremljen kavitet na 36 molaru.

Slika 02 Slika kaviteta sa myClip 2.0, LumiContrast 6.4 mm sekcionom matricom i narandžastim drvenim kočićem.

Sllika 3 Bočni prikaz kaviteta sa myClip 2.0, LumiContrast 6.4 mm sekcionom matricom i narandžastim drvenim kočićem.

Slika 4 Stanje nakon uklanjanja myClilp 2.0, matrice i kočića. Adaptacija žljebova prstena omogućava minimalnu interproksimalnu završnu obradu na rubovima restauracije.

Slika 5 Bočni izgled restaurirane kontaktne tačke pre završne obrade i poliranja.

Slika 6 Postoperativni izgled restauracije nakon završne obrade i poliranja. Precizna proksimalna morfologija kreirana je između premolara 35 i molara 36.

Zaključak

MyClip 2.0 veoma je koristan sistem matrica za posteriorne restauracije klase II. Lak je za upotrebu, žljebovi imaju geometriju i krutost koji omogućavaju efikasno formiranje matrice na palatalnim i bukalnim zidovima. Njegova upotreba štedi  vreme za završne korake obrade restauracije i omogućava dobru aproksimalnu morfologiju.