Autori:


Prof dr Špadijer Gostović Aleksandra


dr Racić Aleksandar

STARI PROBLEM

U današnjoj praksi, sve češće susrećemo pacijente sa sniženom visinom zagrižaja, koja može biti praćena određenim tegobama i simptomima kraniomandibularnih disfunkcija. Smanjena vertikalna dimenzije okluzije, često je posledica gubitka bočnih zuba, neadekvatnih ispuna ili zubnih nadoknada, fiziološkog (usled atricije) i patološkog trošenja zubne supstance kod abrazije i erozije zuba.

STARO REŠENJE

Ovaj problem se najčešće rešavao protetskom rekonstrukcijom uz podizanje visine zagrižaja, izradom onleja, metalokeramičkih i keramičkih krunica ili kompleksnim nadoknadama. Savremena estetska stomatologija pruža mogućnost zbrinjavanja ovih pacijenata minimalno invazivnim terapijskim procedurama, kao što su okluzalne fasete. One mogu biti izrađene od različitih kompozitnih ili keramičkih materijala.Današnji trendovi se kreću u pravcu primene hibridnih materijala, koji kombinuju prednosti i kompozitnih i keramičkih sistema.

NOVO REŠENJE

Edelweiss Dentistry, osim vestibularnih faseta, ima u ponudi rešenje i za ovaj problem, u vidu okluzalnih Edelweiss faseta, pod nazivom „Occlusion VD“. One predstavljaju gotove, prefabrikovane ljuspice, sa pravilnom morfologijom prirodnih zuba, dobijene postupkom dvostrukog laserskog sinterovanja, pri čemu se formira neorganski staklasti površinski sloj visokog sjaja. Postupak njihove aplikacije je pojednostavljen, u skladu je sa današnjim adhezivnim procedurama, a vezuju se za zube, ne kompozitnim cementom, već nanohibridnim kompozitima.

Primenom okluzalnih ljuspica moguće je uz minimalnu preparaciju zuba, postići optimalnu visinu zagrižaja kod naših pacijenata, uz rekonstrukciju okluzalne ravni, željenu raspodelu okluzalnih kontakata sa pravilnom okluzalnom šemom i ravnomernom distribucijom okluzalnih sila. Takođe, primenom okluzalnih faseta, moguće je uspostaviti željeni tip vođenja donje vilice pri protruzionim i laterotruzionim kretnjama, koji je izgubljen kao posledica oštećenja tvrdih zubnih tkiva. Još jedna od prednosti ovog sistema je ta što je moguće u jednoj poseti izvšiti željene korekcije, bez potrebe uključivanja zubno tehničke laboratorije.

Ipak, kod kompleksnijih slučajeva sa primenom većeg broja faseta i opsežnijim rekonstrukcijama, savetuje se indirektna procedura sa pripremom na radnim modelima u artikulatoru, kako bi korekcije nakon fiksiranja faseta bile minimalne.

KLINIČKI SLUČAJ

Na sledećim fotografijama prikazan je slučaj pacijentkinje starosti 24.godine, sa Edelweiss fasetama primenjenim u cilju minimalno invazivne rekonstrukcije snižene visine zagrižaja.


Slika 1. Okluzalni aspekt pre terapije           


Slika 2. Okluzalni aspekt nakon postavljanja okluzalnih faseta (34-37  i  44-47)


Slika 3. Zagrižaj sa vestibularnim fasetama pre postavljanja okluzalnih faseta na donjim molarima


Slika 4. Pacijent nakon uspostavljanja optimalne visine zagrižaja i okluzalnih odnosa


Slika 5. Okluzalne fasete pripremljene u artikulatoru


Slika 6. Okluzalne fasete adaptirane na radnom modelu

Pored ovih indikacija, primenom okluzalnih faseta, mogu se korigovati razne malokluzije i dubok zagrižaj minimalno invazivnim procedurama. Takodje, omogućavaju i rekonstrukciju okluzalnih površina zuba, koji su u većoj meri oštećeni karijesom, pri zameni većih ispuna ili kod endodontski tretiranih zuba.

Njihovom primenom moguće je na konzervativan način efikasno rešiti problem i odložiti invazivnije procedure, koje su do skoro bile jedina opcija koja je nuđena pacijentima sa sniženom visinom zagrižaja. Eksperimentalna i klinička istraživanja pokazala su mogućnost uspešne primene Edelweiss faseta u svakodnevnoj kliničkoj praksi, jer zadovoljavaju visoke estetske i biomehaničke standarde. Poseduju čvrstoću potrebnu za funkcionalna opterećenja, vrlo sličnu tvrdim zubnih tkivima, pa nemaju abrazivni efekat na zube antagoniste, a za pacijente su vrlo komforne, te je postupak navikavanja brži i lakši. Takođe, svaka naknadna korekcija oštećenja, jednostavna je i vrši se istim materijalom kojim se ljuspice i fiksiraju, nanohibridnim kompozitima.