Primena Luxatemp Star materijala za izradu privremenih nadoknada

PRIKAZ KLINIČKOG SLUČAJA

Moderni koncepti rekonstruktivne stomatologije uvode nova rešenja prilikom postavljanja terapijskog plana i protetske rehabilitacije pacijenta.  Odgovarajuća komunikacija i savetovanje pacijenta sa estetskim problemima predstavlja možda i najbitniju fazu terapije. Zajednička i dobro organizovana saradnja između stomatologa i zubnog tehničara osiguraće dobre osnove za sticanje poverenja pacijenata i njihove potpune saradnje.

Predviđanje krajnjeg rezultata terapije ključno je za planiranje velikih estetskih rehabilitacija. U ovoj prvoj, dijagnostičkoj fazi, pacijent mora odobriti novi izgled zuba. Bez obzira na to da li pacijent želi da zadrži ili promeni izgled svog dosadašnjeg osmeha, studijski modeli predstavljaju sredstvo prenosa vrednih informacija u zubno-tehničku laboratoriju.

U planiranju estetskih rehabilitacija terapijski cilj se može definisati pomoću dijagnostičkih modela. Dijagnostička faza podrazumeva navoštavanje modela i izradu odgovarajućih akrilatnih ili kompozitnih privremenih nadoknada koje se zatim ocenjuju u estetskom i funkcionalnom smislu od strane stomatologa i pacijenta.  Postupkom  navoštavanja studijskih modela oblikuje se budući izgled nadoknada kako bi se promenio oblik, veličina ili položaj zuba, što nam omogućava da uvidimo mogućnosti,  ali i ograničenja protetske terapije, u svakom pojedinačnom slučaju. Vosak se može nanositi i u svrhu oponašanja promena na mekim tkivima. Postupci navoštavanja tvrdih i mekih tkiva koriste se kao osnovne smernice u planiranju zahvata parodontologa i protetičara. Ovo je naročito važno kada se u kliničkoj praksi susretnemo sa kompleksnim slučajevima koji zahtevaju saradnju celokupnog tima, specijaliste stomatološke protetike, parodontologa, zubnog tehničara i  naravno, samog pacijenta. Upravo je takav izazov i neophodnost multidisciplinarne saradnje, bio prisutan u kliničkom slučaju koji će biti prezentovan.

Pacijentkinja starosti 19. godina, javila se radi protetske rehabilitacije u gornjoj vilici. Kliničkim pregledom i analizom ortopantomografskog snimka, ustanovljen je nedostatak zuba 16, 15, 21, 24, 25, 26, kao i veliki gubitak mekih i koštanih tkiva u toj regiji, neadekvatni okluzalni odnosi, niska insercija labijalnog frenuluma, nepostojanje gingivalnog balansa, loša oralna higijena, a preostali zubi su bili sa velikim ispunima ili destruirani karijesom (Slika 1.). Već na osnovu prvog pregleda je bilo jasno da će rehabilitacija trajati duži vremenski period i da je potrebna izrada privremenih nadoknada kako bi se uspostavio okluzalni balans i normalno odvijanje funkcija orofacijanog sistema, kao i uspostavila odgovarajuća saradnja sa pacijentom tokom planiranih  dodatnih hirurških procedura za postizanje što boljeg estetskog rezultata. Zbog toga smo se odlučili za izradu privremenog semicirkularnog mosta u dizajniranju arhitekture novog osmeha pacijentkinje,  od višestruko nagrađivanog Luxatemp Star materijala ( DMG, Germany).

Slika 1. Preoperativni izgled pacijenta

Slika 2. Dijagnostičko modelovanje u vosku

Slika 3. Studijski model sa silikonskim ključem

Pacijentkinji je prvo izvršena hirurška korekcija labijalnog frenuluma u gornjoj vilici i posle mekotkivnog zarastanja, uzeti su otisci za modele za studije. Usledila je faza određivanja međuviličnih odnosa i modeli su preneti u artikulator. Izvršeno je dijagnostičko modelovanje u vosku i na modelu za studije napravljen silikonski ključ od adicionog silikona (Slike 2 i 3.). Predloženo je i kliničko produženje kruna na zubima 14, 12, 22, što je pacijentkinja u ovoj fazi terapije odbila, ne shvatajući važnost ovog postupka za dobijanje optimalnog gingivalnog balansa. Izvršeno je brušenje zuba u gornjoj vilici, a zatim u silikonski ključ aplikovan pomoću odgovarajućeg dispenzera Luxatemp Star u A2 boji  i silikonski ključ postavljen u usta pacijenta preko brušenih zuba (Slike 4 i 5). Po završenoj polimerizaciji materijala, silikonski ključ je iznet iz usta pacijenta, a privremeni most minimalno korigovan frezama i gumicama za poliranje (Slike 6, 7, 8).

Slika 4. Aplikacija Luxatemp Star-a u silikonski ključ

Slika 5. Silikonski ključ u ustima pacijenta i uklanjanje viška materijala u eleastičnoj fazi

Slika 6. Silikonski ključ iznet iz usta pacijenta sa privremenim mostom


Luxatemp Star predstavlja najmlađeg člana Luxatemp porodice, koji kao i njegov prethodnik Luxatemp-Fluorescence obezbeđuje odlična estetska rešenja, jer je fluorescencija materijala slična onoj kod prirodne denticije. Estetskom momentu dodatno dopinosi i mogućnost izbora između šest različitih nijansi.  Ono što je najbitnije u konkretnom kliničkom slučaju je da  Luxatemp Star nudi poboljšanu inicijalnu čvrstoću, otpornost na lom i zateznu čvrstoću. Akcenat tokom razvoja matrijala je stavljen na mehaničku stabilnost, zbog čega privremene nadoknade od Luxatemp Star-a mogu da podnesu okluzalno opterećenje tokom dužeg vremenskog perioda. Naravno, u kliničkom radu se najbolji rezultati postižu praćenjem preporuka proizvođača.

Slika 7. Uklanjanje viška materijala frezom


Slika 8. Izgled završenog semicirkularnog mosta


Slika 9. Izgled pacijenta posle postavljanja privremenog mosta


Zbog svih navedenih osobina materijala, pomoću Luxatemp Star-a omogućena je brza, jednostavna i pouzdana izrada privremenih nadoknada, koje su obezbedile stabilne okluzalne odnose,  precizno naleganje, odlične mehaničke osobine i dugotrajni estetski momenat uz postojanost boje (Slika 9).

Asist. dr sci. Ana Todorović 

Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Beograd