Tokom prethodnih deset godina, upotreba adicionih silikona, posebno polivinil siloksana (PVS), postala je sve učestalija kad su u pitanju materijali za precizne otiske. Ovi materijali dostupni su u formi dve različite paste (baze i katalizatora) koje se mogu mešati u jednakim količinama, ručno ili pomoću automatskih dvostrukih kertridža (dozatora).

PVS se dobija hemijskim modifikovanjem kondenzacionih silikona. Kao i silikon, i ovaj materijal je derivat polidimetilsiloksan polimera; međutim, prisustvo različitih termičkih grupa razlog je što imaju različito vreme stvrdnjavanja. PVS zaslužuje svrstavanje u posebnu kategoriju zahvaljujući boljoj dimenzionoj stabilnosti i različitim reakcijama polimerizacije.

PVS se uglavnom koristi za fiksne i mobilne proteze i implantne proteze. Međutim, odnedavno se primenjuje u ortodonciji, zahvaljujući pojavi ortodonskih tretmana alajnerima za ispravljanje koje koriste CAD-CAM tehnologiju.

Ovi proizvodi nalaze se u pakovanju koje sadrži niz termoformiranih maski od kojih svaka odgovara određenom pojedinačnom koraku u ortodontskom tretmanu. Potreba za visokom preciznošću i stabilnošću otisaka uslovljena je prirodom alajnera koji se koristi, koji mora biti što bolje pričvršćen za dentalni luk kako bi se najvernije izrazili programirani pokreti, kao i postupkom pripreme slučaja koji podrazumeva slanje otiska preko okeana za virtuelnu pripremu. Zahvaljujući ovim karakteristikama PVS je našao široku primenu o ovoj oblasti.

Sledi ilustracija tehnike upotrebe PVS materijala za uzimanje otiska i zagriža u slučaju gde je indikovano ortodontsko ispravljanje zuba.


PRIPREMA MATERIJALA


Instrumentacija za uzimanje otiska koji se šalju za započinjanje tretmana ovom metodom je sledeća:

Plastična jednokratna tacna za uzimanje gornjeg otiska (često je isporučuje proizvođač maski)

Plastična jednokratna tacna za uzimanje donjeg otiska (često je isporučuje proizvođač maski)

Elite HD + Putty y Elite HD + Light y Occlufast Rock y Aplajer D2

Čista folija
Rukavice bez lateksa


KORAK 1.

Koristite dozu ekvivalentnu jednoj punoj merici za Putty Elite HD + Base i 1 punoj merici za Putty Elite HD + Catalyst. Tehničari moraju nositi rukavice bez lateksa (vinil ili nitril) ili lateks rukavice koje su sertifikovane za upotrebu sa VPS materijalom za mešanje Putty silikona jer komercijalni lateks može uticati na polimerizaciju materijala (Slika 1). Pomešajte dve komponente prstima, kao kada mesite testo, sve dok potpuno ne nestanu vidljive linije ili ostaci bilo koje od dve komponente (Slike 2-3-4).

Zatim stavite materijal na otisnu kašiku za jednokratnu upotrebu, koju isporučuje i/ili preporučuje proizvođač alajnera, prateći oblik dentalnog luka. Palcem oblikujte materijal u distalnoj regiji prateći zadnji molar za formiranje zida, i distalni zid za poboljšanje otiska distalnog zida na zadnjem molaru. (Slike 5-6)

Pozicionirajte prethodno isečenu čistu foliju na otisnu tacnu i proverite da li je ujednačeno pričvršćena za materijal bez nabora. (Slika 7) Vreme obrade materijala ekstraoralno 1:30 min. Postavite kašiku u usta pacijenta i uverite se da su svi delovi dobro pozicionirani i da se završavaju tako da dno otisne tacne ne dodiruje zube. Držite otisak kažiprstima obe ruke 2:30 minuta, zatim izvadite. Uklonite foliju nakon što je otisak izvađen iz oralnog kaviteta. (Slika 8)

KORAK 1. ALTERNATIVA

Ukoliko folija nije dostupna, putty otisak može se dobiti držanjem u ustima u trajanju od 1:30 minuta. Nakon uklanjanja iskoristite preostalu savitljivost putty silikona, kadase interproksimalna pregrada poravna upotrebite stezaljku (Slike 9 – 10).

KORAK 2.

Osušite sve delove otiska vazdušnim sprejom. (Slika 11) Pričvrstite jednokratni vrh na Elite HD+ Light kertridž koji je predhodno stavljen na Aplajer D2. Ukoliko želite da koristite novi kertridž, pre punjenja otisne kašike preporučljivo je odstraniti inicijalni deo materijala iz kertridža kako biste iz mešavine eliminisali sve nečistoće i višak jedne ili druge komponentie. (Slika 12)
Napunite kašiku počevši od regije molara i prateći oblik luka, vrh uvek mora biti uronjen u materijal kako ne bi došlo do stvaranja mehurića. (Slike 13-14) Vreme obrade materijala ekstraoralno 1:30. Postavite kašiku u usta pacijenta vodeći računa da se svi delovi dobro uklope i pričvrste. Držite otisak kažiprstom, sa obe ruke, 2:30 minuta, zatim uklonite. Proverite da li ima mehurića ili distorzija na otisku. Kašika ne sme biti vidljiva ni na jednom mestu u unutrašnjem delu. (Slika 15).

KORAK 3. OKLUZALNI OTISAK

Pričvrstite vrh za jednokratnu upotrebu na Occlufast Rock kertridž prethodno montiran na Dispenzer D2. (Slika 16) Zamolite pacijenta da stegne zube u normalnu okluziju, nakon nekoliko provera, kako biste izbegli mandibularno klizanje. Ubrizgajte Occlufast Rock počevši od jednog do drugog molara i prateći oblik luka, vrh uvek držite uronjenim u materijal kako ne bi došlo do stvaranja mehurića. (Slika 17) Proverite da li pacijent održava stabilnu okluziju sve dok se materijal u potpunosti ne stvrdne (˂60 sec), zatim ga uklonite. (Slike 18-19)