Autor: Ass. dr Miloš Beloica

Važnost estetske nadoknade

Hteli mi to da priznamo ili ne, estetika ulazi u sve pore našeg života a stomatologija nije izuzeta iz tog aspekta. U trci za boljim i kvalitetnijim materijalima za zubne ispune, takmičenje konkurencije ne prestaje. Sa jedne strane postoji težnja stomatologa da svojim pacijentima obezbedi najsavremeniji zubni ispun a sa druge strane su kompanije koje se utrkuju u ponudi i tehnološkom razvoju novih materijala. U današnje vreme dostupnosti informacija, pacijenti su jako dobro informisani i znaju šta znači dobra i kvalitetna “plomba”. Pored zahteva da ona bude jaka i čvrsta, zahtevaju i estetski savršene ispune. Ukoliko želimo da opstanemo u toj trci kvaliteta, te zahteve im moramo i ispuniti.

Istorija i budućnost kompozita

Pomoć u toj nameri nam dugi niz godina obezbeđuje kompanija Kerr, sada KaVo Kerr koja ima dugu tradiciju uspešne proizvodnje kompozitnih materijala. Od 1960-te kada su predstavili kompozitne materijale za ispune na prednjim zubima, preko 70-tih kada na tržište uvode hibridne i mikrohibridne kompozite, ova kompanija 1980-te godine uspešno predstavlja novi kompozit pod nazivom Herculite-a, koji je indikovan i za ispune u bočnoj regiji. Dolaskom nanohibridnih kompozitnih materijala 2000- te počinje nova era estetskih materijala koji u isto vreme pružaju izvanredne mehaničke i estetske karakteristike. Kerr i tada nudi svoj kompozit sa česticama veličine 0.4μm u kompozitima Point 4 i Premise a taj trend se nastavlja i kroz Herculite XRV Ultra. Navedeni kompoziti poseduju dobru čvrstoću, zadovoljavajuću otpornost na trošenje i mogućnost dobijanja visokog sjaja. Ovaj kompozit je u kratkom vremenu postao pojam ostvarenja svih normi i standarda koje postavljaju najzahtevniji stomatolozi i pacijenti.

Nov kompozit Harmonize?

Kompozitni materijali najnovijih generacija različitih kompanija nude izvanredne karakteristike, ali se ipak u “finim“ nijansama kriju oni najbolji. Danas je to jedini način da se ustanovi najbolji među najboljima. Može se reći da je sa takvim epitetom najboljeg, na tržištu predstavljen novi univerzalni kompozitni materijal Harmonize™

Harmonize™ je univerzalni kompozitni materijal za frontalnu i bočnu regiju sa tehnologijom prilagodljivog odgovora (Adaptive Response Technology – ART). Ova tehnologija pruža mogućnost bolje adaptacije ispuna, estetiku, čvrstoću tj. bolja estetska i mehanička svojstva. Zahvaljujući ovoj tehnologiji i veličini čestica u okviru materijala Harmonize™ pruža:

  • Bolji estetski i kameleon efekat zahvaljujući refleksiji svetla sličnijoj gleđi
  • Poboljšano i dugotrajnije poliranje
  • Lakše rukovanje materijalom bez lepljenja za instrumente
  • Lakše oblikovanje i bolja konzistencija kako bi se ubrzala završna obrada
  • Sigurnija i potpunija polimerizacija

Šta je ART?

Poboljšana čvrstoća i otpornost na trošenje ART predstavlja tehnologiju koja pruža navedene prednosti zahvaljujući česticama nano veličine u okviru kompozitnog materijala. Harmonize™ se sastoji od čestica silike i cirkonije loptastog oblika. Čestice silike su veličine 5nm i pozitivnog naelektrisanja dok su čestice cirkonije negativnog naelektrisanja i veličine 30nm. Spajanjem ovih čestica različite veličine i naelektrisanja stvaraju se loptaste čestice veličine 2-3μm koje se umrežavaju i čine ojačanu strukturu materijala. Prethodno pomaže umrežavanju i interakciji između punioca i smole što dovodi do efikasnije i potpunije polimerizacije materijala a samim tim i veće čvrstoće. Veći procenat čestica punioca utiče na čvrstoću a loptasti oblik čestica dovodi do čak 81% zapremine što poboljšava oblikovanje i umanjuje lepljenje materijala za instrumente tokom rada.

Harmonize™ pruža poboljšana estetska svojstva u odnosu na prethodne materijale ponovo zahvaljujući obliku i veličini čestica silike i cirkonije. Odgovarajućom veličinom i loptastim oblikom čestica pruža mogućnost difuzije i refleksije svetla niže i više talasne dužine na sličan način kao i prirodan zub tj. gleđ. Loptasti oblik čestica takođe pruža mogućnost boljeg poliranja površine, postiže se efekat visokog sjaja i dugotrajnosti ispuna.

Prikaz kliničkog slučaja

Devojka uzrasta 22 godine, javila se nakon postavljanja metalokeramičkih krunica na zubima 11 i 21 radi korekcije boje zuba 12 (Slika 2). Nakon pregleda i razgovora sa pacijentom, zaključeno je da je u pitanju kompozitna nadogradnja koja je odgovarala nijansi centralnih sekutića pre protetske rehabilitacije.


Slika 2. Izgled zuba 12 pre intervencije


Slika 3. Preparacija


Slika 4. Primena ortofosforne kiseline


Slika 5. Primena adheziva Optibond Solo Plus

U lokalnoj anesteziji je izvršena preparacija zuba 12 i započeta je restauracija (Slika 3). Obzirom da je zub u frontalnoj regiji i da se radi o nadogradnji odlučeno je da se upotrebi tehnika potpunog nagrizanja gleđi i dentina ortofosfornom kiselinom te da se upotrebi odgovarajući adhezivni sistem OptiBond Solo Plus (Slika 4, 5, 6).


Slika 6. Polimerizacija adheziva


Slika 7. Postavljanje dentinske boje


Slika 8. Postavljanje dentinske boje


Slika 9. Postavljanje gleđne nijanse

Nakon adhezivne procedure započeto je postavljanje kompozitnog materijala (Slika 7, 8, 9). Kod pacijenta su korišćene dentinska i gleđna nijansa A2 bez incizalnih efekata (Slika 10). Nakon postavljenog ispuna pristupilo se obradi sajbnama odgovarajuće finoće do postizanja visokog sjaja (Slika 11, 12, 13). Kontrola i dodatno poliranje nadogradnje je izvršeno nakon 7 dana. Pacijentu su dati saveti o ishrani i održavanju oralne higijene. Takođe je skrenuta pažnja na neophodnost kontrolnih pregleda i poliranja radi dugotrajnosti ispuna.


Slika 10. Harmonize nijanse


Slika 11. Obrada šajbnama OptiDisc


Slika 12. Obrada šajbnama Optidisc


Slika 13. Izgled ispuna nakon poliranja

Harmonize™ predstavlja univerzalni kompozitni materijal pogodan za upotrebu u frontalnoj i bočnoj regiji. Mehaničke osobine materijala i izdržljivost na trošenje se moraju pratiti tokom vremena kako bi se izveli zaključci. Svakako, novi kompozitni materijal kompanije KaVo Kerr prednjači superiornim estetskim mogućnostima, lakim oblikovanjem i manipulacijom tokom rada zahvaljujući tome što nije lepljiv. Inicijalna čvrstoća nakon polimerizacije je zadovoljavajuća a nivo obrade tokom poliranja izvanredan. Harmonize™ predstavlja kompozitni materijal koji bi trebalo uvrstiti u svakodnevnu stomatološku praksu.

Kada biraš najbolje odluka je laka!