Vertise flow je samoadhezivni tečni kompozit koji je svoju premijeru doživeo 2009. godine. Neki vole da ga zovu kompobond. Ovaj materijal je jedna od poslednjih inovacija kompanije Kerr i predstavlja nesvakidašnji spoj više materijala u jednom pakovanju. On je spoj spoj adhezivnih sistema poslednje generacije (Optibond All in one) i tečnog kompozita. To znači da je ovaj materijal sposoban da ostvari vezu sa zubnim supstratima samostalno, bez upotrebe kiseline ili adhezivnog sistema, dakle kompletan materijal za ispune u jednom spricu.

VRSTA VEZE:

Vertise flow poseduje dvostruki mehanizam vezivanja za zubne strukture. Vezuje se:

  • hemijskom adhezijom između fosfatne funkcionalne grupe glicerol fosfat dimetakrilata i kalcijumovih jona u zubu
  • mikromehaničkom adhezijom, stvaranjem hibridnog sloja između materijala, kolagenih vlakana i razmaznog sloja dentina.

SASTAV:

Što se tiče sastava materijala, između ostalog Vertise flow sadrži fluoride kako bi se smanjila mogućnost pojave sekundarnog karijesa , pre-polimerizovane punioce kako bi se smanjila mikropropustljivost i nanopartikule za poboljšanje poliranja i tiksotropičnosti.

KARAKTERISTIKE:

  • Vertise flow je samoadhezivni kompozitni materijal i ukoliko se koristi na dentinu i obarđenoj gleđi nije potrebno koristiti nagrizanje ortofosfornom kiselinom.
  • Nema dobru vezu sa intaktnom gleđi, pa gleđ treba da bude zakošena, a ukoliko to nije indikovano (zalivanje fisura) onda je neophodno nagrizati gleđ ortofosfornom kiselinom pre njegove upotrebe.
  • Između slojeva Vertise Flow-a i univerzalnog kompozita nije potrebno postavljati adheziv jer su obe vrste kompozita slične po sastavu i kompatibilne pa imaju dobru međusobnu vezu.

Pojavila se nova, revolucionarna kategorija kompozita!