EVOLUCIJA INOVATIVNOG REŠENJA ZA OBRADU KANALNOG SISTEMA

Doc. dr Tatjana Savić-Stanković

 Dugi niz godina pouzdano se zna da uspeh endodontskog lečenja zuba zavisi od kvaliteta čišćenja i oblikovanja kanalnog sistema zuba. Međutim, potpuna preparacija kanala sa mehaničkim i hemijskim aspektom je neostvariva zbog složene morfološke anatomije.

Nepredvidljiva, dugotrajna, zamorna, otežana i  neadekvatna preparacija razlozi su postepenog odlaska u zaborav primene ručnih tehnika instrumentacije. 

Trenutno postoje brojni koncepti, tehnike i strategije obrade kanala korena i širok spektar endodontskih instrumenata. Bez obzira na njihov različit dizajn  i materijal od kojeg su izrađeni, osnovni cilj je zadržavanje ”biološkog” koncepta. Ovaj koncept podrazumeva maksimalno očuvanje originalne arhitekture i pozicije kanala korena i posle završene obrade. Da se kanali više ne mogu posmatrati kao jasne cilindično-valjkaste šupljine u korenu zuba, dokazuju i nove radiološke dijagnostičke metode  (CBCT) koje nam prikazuju i njihovu treću dimenziju. Jasno je da se radi  o nepravilnim, najčešće ovalnim prostorima sa mnoštvom nepristupačnih ulegnuća, zavoja i bočnih kanalića. Jednom rečju, delova ”nedodirljivih” za standardne instrumente.

Postojanje samo jednog instrumenta koji bi svojim dizajnom omogućio sve neophodne aspekte obrade kanala, zvuči kao nemoguća misija. Međutim, naznake ostvarljivosti te misije se pojavljuju 2015 godine pojavom XP-endo®  Finishera , prvog  iz grupe instumenata ”3D endodoncije”, koji svojim jedinstvenim oblikom uspešno čisti i uklanja razmazni sloj posle završene obrade kanala.

Pojava jednog instrumenta koji po principu ”jedan za sve” odgovara svim zahtevima obrade kanala, se desila 2016 godine pojavom   XP-endo® Shapera.  Svojim jedinstvenim dizajnom predstavlja prvi pravi 3D instrument. Ovaj potpuno inovativan, drugačiji i vanvremenski instrument svojim posebnim karakteristikama u potpunosti menja koncept posmatranja obrade kanala. Radi se o instrumentu koji je sposoban da zameni sve dosadašnje sisteme i učini obradu kanala bržom, efikasnijom, jednostavnijom i što je najbitnije potpunom. Specifičnost XP-endo® Shapera  pored njegovog posebnog ”zmijolikog” oblika je što poseduje jedinstveni polu-aktivni BT ( eng. booster tip) vrh koji znači da instrument ima dva promera. U samom vrhu instrumenta  dijametar prečnika iznosi 0.15 mm sa postepenim rastom na promer od 0.30 mm u prečniku. Porast dijametra sa užeg na širi promer u opsegu od 0.5 mm omogućavaju tri fasete i šest sečiva koja čine sečenje i prodor instrumenta efikasnijim.  To zapravo znači da je ovaj instrument sposoban da ima ulogu inicijalnog prolaska kao instrumenti manjeg promera kojima se započinje instrumentacija ali u isto vreme i ostvaruje obradu sa zavšenim promerom instrumenta ISO 30. Na osnovu svog memorijskog oblika promenom temperature prelazi iz jedne (M) u drugu (A) fazu legure čime menja svoj oblik tako da se dobija krajnja koničnost kanala od 4%. Istraživanja pokazuju da su kranji promer i koničnost od 30/.04,  u potpunosti zadovoljavajući sa aspekta  ciljeva uspešno endodontski očišćenog i obrađenog kanala.  XP-endo® Shaper  je napravljen od MaxWire legure koja ga čini veoma fleksibilnim i otpornim na lomljenje. Daje mu mogućnost da se kontrahuje i isteže i na taj način lako napreduje kroz kanal korena prateći njegovu morfologiju. Svojim ”zmijolikim” slobodnim kretnjama unutar kanala sprečava nakupljanje dentinskih opiljaka na mestu kontakta sečiva i zida kanala kao što je to slučaj kod ostalih instrumneta, čime se pritisak i stres smanjuju na minimum a debris efikasnije uklanja. Posebna pogodnost ovog instrumenta je ekonomski aspect jer uspešno  zamenjuje veći broj instrumenata pri čemu ostvaruje još kvalitetniji krajnji rezultat.

Usavršavanje 3D instrumenata iz XP endo programa, dovelo je do predstavljanja nove revolucionarne XP-endo® Rise sekvence endodontskih mašinskih instrumenata koja se pokazala bržom, sigurnijom i efikasnijom u odnosu na ostale sisteme sličnog tipa. Ovaj jedinstveni sistem od samo dva instrumenta nastao je kombinovanjem izuzetnih performansi RACE® EVO  sistema i unapređene verzije XP-endo® Shapera.

XP-endo® Rise sekvencu čine dva instrumenta: prvi instrument iz RACE® EVO sistema koji ima ulogu u uspostavljanju klizne putanje do radne dužine kanala (eng. glide path file)  instrument XP-endo® Rise Glider dimenzija 015/.04 dok drugi instrument, unapređena verzija starog XP-endo® Shapera sada novi, XP-endo® Rise Shaper.

Novi, XP-endo® Rise Shaper ima sve odlike predhodno opisanog Shapera plus poboljašanje u vidu unapređene NI-ti legure i redizajna BT ( eng. booster tip) vrha. Novi redizajniran vrh za razliku od starije verzije Shapera umesto 3 fasete ima 6 faseta koje još lakše vode vrh instrumenta kroz kanal. Povećan broj faseta (šest) u rasponu između početnog promera od 0.15 do 0.30 na 0.6 mm od vrha,  daje izdužen izgled vrhu instrumenta i pored lakšeg prodora doprinosi i znatno efikasnijem sečenju. Završna obrada kanala na predvidljivih 0.30/.04 sa ovim instrumentom se obezbeđuje u samo osam ”pakujućih” poteza.

Na ovaj način, kombinovanjem uspostavljanja prohodnosti sa XP-endo® Rise Gliderom i efikasne obrade novim XP-endo® Rise Shaperom postižu se maksimalne performance u instrumentaciji većine morfološki zahtevnih kanala.

Klinički slučaj Hronicni apkesni patodontit zuba 46