Stomatološka ordinacija “dr Ognjen Stankov” , Borča

„U relativno malom mestu, Borči, kao što bi narod rekao “sve se zna”

Kako se protokom vremena formirala i rasla Vaša stomatološka praksa?

Najveće zasluge pripadaju mojim roditeljima, ocu Jovi , koji je bez rezerve podržao naš projekat i majci Maci Stankov, penzionisanom zubnom tehničaru u privatnoj praksi od početka 1990. godine, kao i saradnji sa dr Zorom Nikolić i dr Jovankom Zdravković. Nakon završetka studija, 2005. godine osnivam ordinaciju “Dr Ognjen Stankov”.

2007. godine počinje prvo proširenje stomatološke ordinacije na 7 zaposlenih i 3 radna mesta. Uvidevši zahteve i potrebe posla, ordinacija se i dalje proširuje. Dobija rendgen kabinet sa ortopanom. Druga prekretnica u razvoju je 2015. godina kada počinjemo sa digitalizacijom i uvođenjem CAD/CAM tehnologije. Proteklih godina je usledila kupovina velikih CAD/CAM tehnologija i ulaganje u sopstvenu zubotehničku laboratoriju, kao i 3D ortopana. Danas ordinacija broji dvadeset i sedam stalno zaposlenih profesionalaca od kojih su petoro specijalisti iz različitih oblasti stomatologije sa tendencijom daljeg napretka i rasta.

Na koji način u “malom mestu” uspeva i raste, za objektivne pojmove u Srbiji, velika i ugledna klinika?

U relativno malom mestu, Borči, kao što bi narod rekao “sve se zna”. Tajna uspeha je kvalitiet, jer najveći broj naših pacijenata dolazi putem preporuke. Borča se u poslednjih desetak godina sve više širi i razvija, tako da više i nije tako malo mesto jer trenutno ima preko 70.000 stanovnika. Čak i u ovakvim uslovima, konkurencija je velika ali kvalitet i posvećenost radu nas i dalje drži na visokoj poziciji. Naša prednost je što pacijenti mogu da završe sve na jednom mestu jer pokrivamo sve grane stomatologije.

Savladali ste mnoge globalne i nacionalne krize. Da li nam iz svog iskustva možete objasniti kako se organizovati i raditi u nesigurnim vremenima?

Stalnim ulaganjem u opremu, edukacijom i uvođenjem novih savremenih materijala i proizvoda kao i širenjem usluga, trudimo se da našim korisnicima omogućimo najširi spektar iz svih grana stomatologije, kako bismo zadovoljili potrebe velikog broja pacijenata. Takođe je, pored kvaliteta usluge, bitno i vreme izrade protetskih nadoknada jer nam sve veći broj ljudi dolazi iz inostranstva te je veliki izazov završiti sve radove brzo i kvalitetno.