4

Siger Autoklav AMI-17B/23B

  • Siger Autoklav model AMI (B klasa) je dostupan u dve veličine: 17l i 23l
  • Jedinstven sistem difuzije pare osigurava jednako zagrevanje sterilizacione komore.
  • Sistem razdvajanja vode i vazduha omogućava pouzdanost sterilizacije.
  • Poseduje displej u boji osetljiv na dodir.
  • Poseduje ugrađen tank od 5l, dovoljan za 10 ciklusa sterilizacije. Čista i korišćena voda se razdvajaju i na taj način je izbegnuta kontaminacija. Tank je otvoren i lako dostupan za čišćenje i dezinfekciju.
  • Poseduje USB priključak, na USB većeg kapacitet moguće je sačuvati više od 1 miliona sterilizacionih snimaka.
  • Poseduje ugrađeni printer.
  • Uputstvo za upotrebu možete pročitati ovde  Uputstvo za AMI SR
Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter