Intervju – dr sci. Vladimir Belanović

Protokol za uzimanje otisaka za ortodontski tretman ispravljanja zuba alajnerima

Tokom prethodnih deset godina, upotreba adicionih silikona, posebno polivinil siloksana (PVS), postala je sve učestalija kad su u pitanju materijali za precizne otiske. Ovi materijali dostupni su u formi dve različite paste (baze i katalizatora) koje se mogu mešati u jednakim količinama, ručno ili pomoću automatskih dvostrukih kertridža (dozatora).

Intevju dr Nikola Vunjak

Novi recipročni mašinski endodontski instrument R-Motion

Terapeut odabira samo jedan od ponuđenih četiri instrumenta u zavisnosti od potrebe. Dakle, R-Motion® sistem podrazumeva sistem primene samo jednog instrumenta (eng. Single file) u zavisnosti od indikativnog polja rada (anatomije tretiranog kanalnog sistema). On NE pripada grupi sekventnih instrumenata koji zahtevaju primenu svih instrumenta u okviru jednog sistema. Izabranom instrumentu po potrebi prethodi manji po … Continue reading Novi recipročni mašinski endodontski instrument R-Motion

Jednostavnost kao osnov moderne stomatologije – 2. deo

OptiShade predstavlja racionalizaciju u pravom smislu jer je namenjen za ispune u frontalnoj i bočnoj regiji tj. može zadovoljiti potrebe većine stomatologa i pacijenata kako funkcionalno tako i estetski. – Doc. dr Miloš Beloica  

Race EVO novi rotirajući endodontski instrumenti – Doc. dr Tatjana Savić-Stanković

Sa neuporedivom otpornošću na ciklični zamor, optimizovanom i neagresivnom efikasnošću rezanja dentina i umanjenim efektom ”ušrafljivanja”, RACE EVO je prvenstveno dizajniran da bude siguran. Ovakva posebna i specifična termička obrada novog instrumenta omogućava izvanredna mehanička svojstva, koja omogućavaju veću brzinu a time i brži i prijatniji tretman za pacijente.

Komunikacija u eri digitalizacije

Digitalni marketing i reklame na društvenim mrežama teže da pojednostave kompleksnost, tok i trajanje kliničkih procedura i intervencija, često ostavljajući utisak„instant rešenja“. Posledično, stomatolozi se suočavaju sa nerealnim očekivanjima pacijenata, izostankom uvida i kritičnosti u odnosu na mogućnosti krajnjeg ishoda intervencije, nerazumevanjem i problemima u komunikaciji.

Efektivno i predvidivo maskiranje blage do umerene fluoroze tretmanom beljenja u ordinaciji pre infiltracije smole

Naredna dva klinička slučaja daju vizuelni prikaz protokola i kliničke rezultate nakon 6 meseci praćenja.

Uticaj borera na kvalitet stomatološke nadoknade

dr spec. Jovan Cabunac – Izbor borera koji se svodi na “daj mi crni ili zeleni sa zaobljenim vrhom”, nije dovoljno dobar, a takav pristup ne obezbeđuje dobru preparaciju i dobru protetsku nadoknadu.

O izbeljivanju zuba najčešće ste pitali…

Doc. dr Tatjana Savić-Stanković   Poslednjih dvadeset godina pored ostalih tema, fokus mog interesovanja su bila i istraživanja i klinička primena terapije izbeljivanja zuba. Tokom tog vremena susretala sam se sa brojnim pitanjima u vezi sa tom temom, što od kolega, što od pacijenata. Ovaj tekst je pokušaj da ta pitanja objedinim i na njih … Continue reading O izbeljivanju zuba najčešće ste pitali…