Ass. Dr Dušan Kosanović, Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološki fakultet u Beogradu

Glas – jonomer cementi su se pokazali kao stabilan i pouzdan materijal u stomatološkoj praksi. Njihova klinička svojstva su ih smestila u brojne grane stomatologije, kao što su protetika, dečija stomatologija i konzervativna i restaurativna stomatologija.

Primarna osobina glas-jonomera kao materijala je njihova sposobnost da se hemijski vezuju za gleđ i dentin, što omogućava dobru, stabilnu i čvrstu vezu našeg ispuna i zubnih tkiva. Oni su PH neutralni, loši provodnici toplote i elektriciteta i, zbog svog specifičnog načina vezivanja tolerišu blago vlažnu sredinu prilikom postavljanja u kavitet. Takođe, dimenzionalno su stabilni, i za razliku od kompozitnih materijala , nemaju kontrakciju prilikom procesa vezivanja. Jednom kada se vežu za zubna tkiva, imaju sposobnost da otpuštaju fluoride, pozitivno utičući na bakterijsku biofloru u okolini ispuna, i na taj način smanjujući rizik za nastanak sekundarnog karijesa.

Glas jonomerne materijale možemo koristiti na različite načine :

  • Kao ispune u mlečnoj denticiji, gde njihova sposobnost da tolerišu specifične uslove radnog polja, kod dece nam omogućava da brzo i pouzdano uradimo restauraciju kaviteta mlečnog zuba.
  • Kao ispune u stalnoj denticiji, klase I i II, na mestima koja nisu izložena okluzalnim silama žvakanja.
  • Kao materijale za zalivanje fisura zdravih mlečnih i stalnih zuba, gde njihova kariostatska osobina otpuštanja fluora dodatno pospešuje efekat zatvaranja dubokih fisura i ostalih karijesno predelekcionih mesta.
  • Kao materijal za podloge kod kompozitnih ispuna, gde do izražaja dolazi njihova neutralnost ka zubnim tkivima i pulpi, kao i nedostatak polimerizacione kontrakcije.
  • Kao materijale za cementiranje metalokeramičkih i keramičkih indirektnih restauracija.
  • Kao privremene ispune, prilikom terapije dubokog karijesa, ili u toku višeseansne endodontske terapije.

Osnovni nedostatak glas – jonomernih materijala u odnosu na kompozitne materijale je njihova slabija otpornost na kompresiju i na abrazivne sile u usnoj duplji. Takođe, glas -jonomerni materijali imaju opaknu boju, što ih čini neadekvatnim izborom za restauracije u estetskoj regiji. Ipak, brojni proizvođači stomatološke opreme konstantno unapređuju svoje formule i danas imamo nove generacije glas jonomera koji se po svojim strukturnim osobinama, estetici i otpornosti približavaju kompozitnim materijalima.

Jedan od takvih materijala nove generacije jeste i DeltaFil glas-jonomerni cement nemačke firme DMG. DeltaFil donosi novu tehnologiju elastomernih micela koje su inkorporirane u sastav glas-jonomera. One strukturno ojačavaju materijal, čineći ga dimenziono stabilnijim i sprečavaju stvaranje i propagaciju pukotina kroz ispun.  DeltaFil je dostupan u standardnom obliku - prah i tečnost (slika 1) , i  proizvodi se celom A spektru Vita ključa boja (A1, A2, A3, A3.5 i A4). Sve ovo čini Deltafil jednim od materijala izbora za ispune u dečijoj stomatologiji i u stalnoj denticiji na mestima koja ne trpe direktni pritisak sila žvakanja.

Prikaz slučaja :

Devojčica stara 11 godina javila se na Kliniku za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološki fakultet u Beogradu radi tretmana početne karijesne lezije na drugom stalnom molaru 37, koji je još u procesu nicanja. Pacijentkinja boluje od Amelogenesis imperfecte i  leči se na klinici već 4 godine. Amelogenesis i dentinogenesis imperfecta je autozomno dominantno oboljenje koje se prenosi mutacijom FAM83H gena i izaziva poremećaj strukture gleđi i dentina stalnih zuba. Ovi zubi su mnogo manje strukturno otporni, specifične boje i povećane sklonosti ka abraziji, atriciji i razvitku karijesa. Porodična anamneza pacijentkinje pokazuje da i obe njene starije sestre takođe imaju ovaj nasledni poremećaj.

U prethodnim tretmanima svi prvi stalni molari su, zbog izraženog trošenja zubnog tkiva zaštićeni uslovno-trajnim kompozitnim krunicama (Luxacrown DMG). Ostali zubi su redovno kontrolisani i sprovođena je fluorizacija na svaka 3 meseca. Karijesna lezija na drugom stalnom molaru nastala je u toku nicanja samog zuba, zbog otežanog održavanja oralne higijene. (Slika 2)

Zbog nemogućnosti postavljanja koferdama na nedovoljno iznikli zub i osiguranja apsolutno suvog radnog polja, odlučeno je da se kao materijal za restauraciju karijesne lezije koristi glas jonomer cement (DeltaFil). Dodatna pogodnost je i njegov kariostatički efekat otpuštanja fluorida, kao i hemijska veza sa zubnim tkivima koja je stabilnija kod demineralisanog tkiva zuba sa Amelogenesis imperfectom. Nakon minimalno invazivnog uklanjanja karijesa karbidnim svrdlima na malom broju obrtaja , kavitet je tretiran poliakrilnom kiselinom. (slika 3)

Zamešan je DeltaFil glas jonomer cement i nabijačem je polako unesen u kavitet uz blago nanošenje na zidove preparacije kako se ne bi stvorili mehurići vazduha unutar ispuna. DeltaFil ima dobre mehaničke osobine i veliku tiksotropnost, tako da se ravnomerno raspoređuje unutar kaviteta prilikom rukovanja. (slika 4, Slika 5)

Nakon perioda vezivanja od 5 minuta, urađena je provera okluzije i finalna obrada ispuna. (Slika 6).

Na ovaj način je brzo, jednostavno i efikasno restaurirana početna karijesna lezija koja bi , kod ovakvih zuba, mogla relativno brzo da progredira u duboki karijes. Pozitivne osobine glas jonomer cemenata osiguraće otpuštanje fluorida u demineralisano zubno tkivo, a čvrstoća i tehnologija elastomernih micela DeltaFil materijala obezbediće dugotrajan i stabilan ispun.


Slika 1 :  DeltaFil materijal, prah i tečnost


Slika 2 : Inicijalno stanje, okluzalni karijes na tek izniklom drugom stalnom molaru sa Amelogenesis imperfectom


Slika 3: Kondicioniranje kaviteta poliakrilnom kiselinom


Slika 4. DeltaFil glas-jonomer na instrumentu, spreman za unošenje u kavitet


Slika 5. Postavka DeltaFil glas-jonomera u kavitet


Slika 6. Završen ispun