dr Aleksandar Ostojić

Stomatološka ordinacija “Novi Osmeh”,

Užice

1. Živite i egzistirate u gradu istorijski poznatom po svojoj specifičnosti i originalnosti. Da li se nešto od tih gena može prepoznati u Vašoj stomatologiji?

U Užicu na Đetinji je 1900. godine, samo pet godina nakon Nijagare, podignuta hidrocentrala na Teslinim principima, prva takve vrste u Evropi. To je večna inspiracija mojim sugrađanima i meni da u duhu i umu provincija ne postoji. U polju struke kojom se bavim, nalazim načine da svo znanje koje sam vremenom sticao primenim u radu. Počev od Stomatološkog fakulteta u Beogradu na osnovnim studijama i specijalizaciji. Na usavršavanjima u inostranstvu uvek sam tražio način da novonaučene metode prenesem u svoju ordinaciju. Takav pristup, naravno, traži savremenu opremu, materijale i neprestanu edukaciju.

2. Koliko ste u prilici da pratite nove trendove i inovacije kojima nas obasipa i struka i nove tehnologije?

Domaći skupovi, simpozijumi i kursevi van zemlje, osim samog učenja, predstavljaju prijatno druženje i razmenu iskustava, pa je veliko zadovoljstvo ostaviti svakodnevni posao na nekoliko dana i poslušati profesore i kolege od kojih uvek ima da se vidi i čuje nešto zanimljivo. Takođe, mlađe kolege sa kojima sarađujem imaju visoke kriterijume i ne dozvoljavaju mi da zaostajem za njima u znanju.

3. Kako ste organizovali rad u Vašoj ordinaciji?

U ordinaciji u kojoj radim imamo pet doktora stomatologije, od kojih su troje specijalisti protetike, oralne hirurgije i ortopedije vilica, kao i jednog doktora na specijalizaciji. Zaposlene su četiri stomatološke sestre i jedan rendgen tehničar. Ovakva organizacija posla nam omogućava da pružimo skoro sve usluge koje može da ponudi savremena stomatologija, počev od CBCT i digitalne OPT rendgen dijagnostike, preko ortodontske , rastaurativne , hirurške i protetske rehabilitacije. Usluge pružaju specijalisti iz navedenih oblasti, pa ka nama gravitiraju i pacijenti iz celog Zlatiborskog okruga, ali i severa Crne Gore i Republike Srpske.

4. Koliko intenzivan razvoj turizma utiče na obim i kvalitet Vašeg rada i kako je on organizovan u Vašoj ordinaciji?

Sve je veći broj ljudi koji spajajući lepo i korisno dolaze, osim da uživaju u lepotama koje naš kraj pruža, da posete stomatologa jer su ovde cene usluga znatno povoljnije nego vani. Mišljenja sam da je u Zlatiborskom okrugu potencijal dentalnog turizma ipak još uvek nedovoljno iskorišćen.