Doc. dr Miloš Beloica

Doba pandemije korona virusom je uveliko sveprisutno u svakoj pori društva i nije nešto što se može izbeći. Svi su u riziku od oboljevanj dok su stomatolozi zahvaljujući specifičnosti posla više u riziku u odnosu na druge profesije. Rizik nije samo zdravstveni već i finansijski jer je pandemija unela strah od stomatoloških intervencija kako kod stomatologa tako i kod pacijenata. Svi traže kompromisna rešenja kako bi smanjili troškove i eventualno bili u mogućnosti da ponude pacijentima kvalitet po nižoj ceni.

Iako je čudan period u kome živimo i radimo, estetska stomatologija je realnost i pacijenti zahtevaju etstetiku i funkciju po povoljnoj ceni. Savremeni stomatološki materijali postaju sve savršeniji u smislu svojih mehaničkih osobina a estetska svojstva se podrazumevaju.

Svedoci smo pokušaja opstajanja kompanija na svetskom nivou spajanjem i različitim uštedama. Racionalizacija troškova, prodaja i spajanje nekada ne moraju biti loša opcija za krajnjeg korisnika tj nas kao stomatologe. Kompanija Kerr se pre nekog vremena spojila sa kompanijom Pentron i održala i poboljšala kvalitet stomatoloških materijala koji nam se nude. Adhezivni sistemi poslednjih generacija, tečni i univerzalni kompozitni materijali, „core“ kompozitni materijali, kočići ojačani kompozitnim vlaknima predstavljaju standard koji nam nudi kompanija Pentron uz odgovarajući kvalitet pod vođstvom kompanije Kerr.

Iako ne postoji savršen kompozitni materijal tj. materijal koji će ispuniti sve zahteve stomatologa, kompoziti su većinom dobri ako ne i odlični. Kompromis u vidu kvaliteta ne postoji. Kompanija Pentron nudi visoko kvalitetne materijale po pristupačnijim cenama bez ugrožavanja estetike i mehaničkih osobina materijala. Poslednji univerzalni kompozit koji je ugledao svetlost dana iz ove kuće je Simile. Simile predstavlja univerzalni kompozitni materijal, dodatno ojačan i esteteski usavršen u odnosu na prethodnike.

Prednosti Simile kompozita su: bolja i lakša adaptacija ispuna, da se ne lepi za instrumente tokom rada, bolja estetska i mehanička svojstva. Zahvaljujući iskustvu u proizvodnji skupljih kompozitnih materijala, određeni elementi su upotrebljeni i u ovom kompozitu pa tako čestice silike i cirkonije veličine 0.01µ uz nano tehnologiju predstavljaju ideju preuzetu iz kompozitnog materijala najviše kategorije Harmonize ™. Samim tim postignuto je da se Simile može pohvaliti boljim kameleon efektom, boljim poliranjem, poboljšanom čvrstoćom i otpornošću na trošenje. Prednost Simile kompozita se ogleda i u većem izboru nijansi. Prisustvo opaker nijanse u setu dosta pomaže kod estetski zahtevnijih intervencija.

Prikaz kliničkog slučaja

Devojka uzrasta 30 godina, javila se zbog menjanja starih amalgamskih ispuna na zubima 36 i 37 (Slika 1). Želja pacijenta je bila da se postave kompozitni ispuni koji bi bili dugtrajni i estetski zadovoljavajući. Obzirom na dobre mehaničke osobine odlučeno je da se postavi Simile u kombinaciji sa Flow-It tečni kompozit.  OptiBond Universal adhezivni sistem je primenjen kako bi se minimalizovala mogućnost postoperativne preosetljivosti.


Slika 1. Amalgamski ispuni


Slika 2. Preparacija kaviteta Cl I


Slika 3. Zakošavanje gleđi

Izvršena je preparacija kaviteta klase I na oba zuba nakon čega je izvršeno i zakošavanje gleđi (Slika 2, 3, 4). Obzirom na dubinu kaviteta i prethodne amalgamske ispune odlučeno je da se postavi univerzalni adhezivni sistem, OptiBond Universal. Tehnika primene adhezivnog sistema je bila selektivno nagrizanje gde je nagrizana samo gleđ a na dentin je postavljen adhezivni sistem bez prethdnog naghrizanja (Slika 5).


Slika 4. Kavitet nakon zakošavanja gleđi


Slika 5. Primena OptiBond Universal-a


Slika 6. Oblikovanje poslednjeg sloja  kompozita dentinu Comporoller-om 

Kompozit je postavljan u slojevima ne debljim od 2 milimetra a kao prvi sloj je postavljen tečni kompozit  Flow-It tečni kompozit ALC u debljini od 0.5 milimetara. Poslednji slojevi su prilagođavani Comporoller-om i Compothixo instrumentima radi lakšeg manipulisanja materijalom (Slika 6, 7, 8, 9). Poslednji slojevi materijala su oblikovani kako bi se što manje vršila obradaispuna nakon polimerizacije.


Slika 7. Slojevito postavljanje Simile(37)


Slika 8. Slojevito postavljanje Simile(37)


Slika 9. Primena Compothixo instrumenta

   

Nakon polimerizacije poslednjeg sloja, izvršena je obrada ispuna karbidnim svrdlima i poliranje odgovarajućim gumicama i četkicama kako bi se postigao odgovarajući sjaj (Slika 10, 11, 12).


Slika 10. Obrada ispuna karbidnim svrdlom


Slika 11. Poliranje ispuna gumicom


Slika 12.Završeni ispuni na zubima 36 i 37

   

Kontrola i dodatno poliranje nadogradnje je izvršeno nakon 7 dana. Pacijentu su dati saveti o  ishrani i održavanju oralne higijene. Takođe je skrenuta pažnja na neophodnost kontrolnih pregleda i poliranja radi dugotrajnosti ispuna.

Simile predstavlja dobro rešenje za frontalnu i bočnu regiju. Kompozit je postojan, ne lepi se za instrumente tokom rada i lako se obrađuje. Odgovarajućim instrumentima se postiže visok stepen poliranosti a u praksi se za sada pokazao kao kompozit dobrih mehaničkih osobina.

Tehnologija preuzeta od visoko kvalitetnih kompozita koja je upotrebljena u ovom slučaju daje za pravo da verujemo da će ispuni urađeni Simile kompozitom biti dugotrajni i svakako estetski zadovoljavajući. Simile predstavlja finansijski prihvatljiviji kompozitni materijal koji bi trebalo uvrstiti u svakodnevnu stomatološku praksu za pacijente koji zahtevaju funkciju i estetiku po povoljnijoj ceni.