Doc. dr Miloš Beloica

OptiShade – Materijal budućnosti

Potencijalni istek roka trajanja materijala koji kupujemo je problematičan, ali to ne sme biti opravdanje za lošiji tretman pacijenata već se moramo prilagođavati situaciji u kojoj smo. Pomoć prijatelja dolazi od kompanije KERR koja misli na nas u teškom periodu i pruža opciju koja u mnogome može olakšati da prebrodimo period u kome se nalazimo. Pomoć nam je ponuđena u vidu poslednje generacije kompozitnih materijala OptiShade (Slika 1) koji pokrivaju kompletnu VITA paletu nijansi u samo tri tube tj. tri nijanse. OptiShade predstavlja racionalizaciju u pravom smislu jer je namenjen za ispune u frontalnoj i bočnoj regiji tj. može zadovoljiti potrebe većine stomatologa i pacijenata kako funkcionalno tako i estetski.


KERR-ov već dobro poznati predstavnik, Harmonize™ sa tehnologijom prilagodljivog odgovora (Adaptive Response Technology – ART) opravdava poverenje. Napredna tehnologija, prvi put predstavljena kroz ovaj kompozitni materijal, pruža mogućnost bolje adaptacije ispuna, estetiku, čvrstoću tj. bolja estetska i mehanička svojstva.

OptiShade je naslednik Harmonize™ sa svim prednostima pomenutog materijala. Reč je o pojednostavljenom univerzalnom kompozitnom sistemu koji zahvaljujući ART tehnologiji pokriva svih 16 VITA® nijansi u samo 3 tube tj. 3 nijanse. Nijanse novog kompozitnog materijala su Light, Medium i Dark (tabela 1). Za optimalne estetske rezultate dodate su i univerzalna opakna i bela nakon izbeljivanja (Bleach White). U praksi to znači da je u većini kliničkih situacija moguće izvršiti restauraciju sa 3 ili 4 tube ukoliko je potrebno dodati univerzalni opaker.

OptiShade  je univerzalni kompozitni sistem namenjen restauraciji tvrdih zubnih tkiva bočne i frontalne regije. Ideja iza plasiranja ovakve vrste materijala je u uštedi vremena stomatologa u biranju nijansi a takođe i u smanjenju troškova pri kupovini materijala bez gubitka komfora u funkcionalnom i estetskom smislu. Anketiranjem stomatologa, kompanija KERR je došla do informacije da se čak 75% ispuna restaurira kompozitnim materijalima nijansi A1, A2 i A3. U okviru istog anketiranja čak 80% ispitanih stomatologa je izrazilo želju za jednostavnijim sistemom nijasiranja kompozitnih materijala.

OptiShade  pruža vrhunsku stabilnost, mali stepen polimerizacionog skupljanja a zadržava dobre mehaničke osobine već dokazane u Harmonize-u. Zahvaljujući ART tehnologiji takođe pokazuje izvanredan kameleon efekat pa je indikovan i u frontalnoj regiji. Materijal je izuzetno tiksotropičan pa se lako oblikuje ali se ne lepi za instrumente a poliranjem se postiže visok sjaj slično Harmonize-u.

Prikaz slučaja

Pacijent uzrasta 16 godina, sa izuzetno lošom kliničkom slikom se javio radi sanacije karijsnih lezija (Slika 2). Loša klinička slika je na žalost praćena i lošim održavanjem oralne higijene i prisutnim komplikacijama karijesa. Na određenim zubima je neophodan i endodontski tretman. Obzirom na postojeću situaciju u ustima i uzrast pacijenta odlučeno je da se u toku terapije plan prilagodi potrebama pacijenta tj. da se saniraju zubi u frontu kao deo motivacije za nastavak komplikovanog plana terapije. Odluka je doneta bez obzira na inflamaciju gingive i još uvek loše održavanje oralne higijene (Slika 3).


Slika 2. Stanje u ustima pacijenta


Slika 3. Zubi pre intervencije


Slika 4. Preparacija kaviteta zuba 12 i 13 nakon zakošavanja gleđi

Upotrebljeni materijali su OptiShade MD (medium) i UO (univerzalni opaker) uz adhhezivni sistem OptiBond Universal, a za poliranje i obradu ispuna je upotrebljen set diskova OptiDisc i četkica OptiShine uz odgovarajuću pastu za poliranje (Slika 10). OptiBond Universal adhezivni sistem je primenjen u tehnici selektivnog nagrizanja kako bi se izbeglo negativno dejstvo kiseline na dentin i presušivanje istog. Adhezivni sistem OptiBond Universal je upotrebljen zbog obimne karijesne lezije tj. blizine pulpe nakon uklanjanja karijesa. Procedura je započeta proverom nijanse zuba pre preparacije i nagrizanja gleđi kako bi se postigao maksimum poklapanja nijanse, koliko je moguće u postojećim uslovima. Preparacija kaviteta i zakošavanje gleđi na zubima 12 i 13 je izvršeno odgovarajućim svrdlima uz maksimalno obazriv pristup zbog blizine pulpe na zubu 12 (Slika 3). Primenjena je ortofosforna kiselina po principima tehnike selektivnog nagrizanja (Slika 5) nakon čega je postavljen OptiBond Universal na dentin i zakošenu gleđ (Slika 6).


Slika 4. Selektivno nagrizanje gleđi


Slika 6. Primena OptiBond Universal-a


Slika 7. OptiShade MD na zubu 13

OptiShade je postavljan u slojevima ne debljim od 2 milimetra na oba preparisana zuba. Prvo je saniran zub 13 (Slika 7) a nakon toga zub 12 zbog neophodnosti kombinovanja dve nijanse. Na zubu 12 je zbog veličine kaviteta i izmenjene boje dentina prvo postavljen OptiShade UO – univerzalni opaker (Slika 8) a zatim OptiShade MD kao poslednji sloj materijala (Slika 9). Nakon polimerizacije poslednjeg sloja, izvršena je obrada ispuna OptiDisc šajbnama odgovarajuće gruboće (Slika 10, 11) nakon čega se pristupilo konačnom poliranju finim šajbnama i četkicom kako bi se dobio odgovarajući prelaz između materijala i zuba te visoki sjaj (Slika 12). Sa pacijentom je dogovoren nastavak sanacije zuba. Planirana je sanacija zuba 22 i 23 istim materijalima. Pacijentu su ponovo dati saveti o ishrani i održavanju oralne higijene i skrenuta je pažnja na neophodnost kontrolnih pregleda i redovnog poliranja ispuna radi dugotrajnosti.


Slika 8. OptiShade UO na zubu 12


Slika 9. OptiShade MD na zubima 12 i 13


Slika 10. OptiDisc set za obradu i poliranje


Slika 11. U toku obrade


Slika 12. Nakon obrade i poliranja

OptiShade predstavlja dobro rešenje za frontalnu i bočnu regiju. Kompozit je mehanički odličan, postojan, ne lepi se za instrumente tokom rada i lako se obrađuje. Neophodno je proveriti nijansu zuba pre intervencije. Predlažem postavljanje malih kuglica materijala i njihovo prosvetljavanje na zub koji treba sanirati pre intervencije dok se ne uverite u mogućnosti novog materijala. OptiShade je materijal budućnosti koji se trenutno nalazi na našem tržištu. ART tehnologija preuzeta i unapređena iz Harmonize-a pruža sigurnost u postojanost i funkciju ispuna urađenih OptiShade-om. Visoki sjaj i kameleon efekat su osobine koje se očekuju obzirom kakav pedigre ima novi kompozit kompanije KERR. Pacijent kod koga je upotrebljen OptiShade spada u kategoriju težih pacijenata za sanaciju, uzevši u obzir bele mrlje i neobičnu nijansu zuba koja nije homogena. Obzirom na postignuto može se reći da OptiShade zaslužuje mesto u kompozitnoj paleti većine stomatoloških ordinacija.