Doc. dr Miloš Beloica

Iako je prošlo više od godinu dana od pojave pandemije Cov 19 virusom, povratak života u normalan tok se ne vidi u skorije vreme. Pacijenti trpe podjednako kao i mi i svakako imaju strah od dolaska u stomatološku ordinaciju. Nove mere i pravila dodatno komplikuju već dovolj- no komplikovanu situaciju i utiču na osećaj sigurnosti naših pacijenata. Usled smanjenog obima posla stomatolozi su naišli na problem potencijalnog isteka roka trajanja materijala uključujući i kompozitne materijale. Kupovina i skladištenje većeg broja nijansi kompozitnog materijala postaje neisplativa pa se pribegava različitim rešenjima.

Uprkos svim problemima, očekivanja pacijenata u smislu estetike ne posustaju. Kompanija KERR je pre nekoliko godina predstavila univerzalni kompozitni materijal Harmonize sa tehnologijom prilagodljivog odgovora (Adaptive Re- sponse Technology – ART). Ova tehnologija pruža mogućnost bolje adaptacije ispuna, estetiku, čvrstoću tj. bolja estetska i mehanička svojstva. Zahvaljujući ovoj tehnologiji i veličini čestica u okviru kompozitnih materijala KERR-ovi materijali pružaju:

 • Bolji estetski i kameleon efekat zahvaljujući refleksiji svetla sličnijoj gleđi
 • Poboljšano i dugotrajnije poliranje
 • Lakše rukovanje materijalom bez lepljenja za instrumente
 • Lakše oblikovanje i bolju konzistenciju kako bi se ubrzala završna obrada y Sigurniju i potpuniju polimerizaciju
 • Poboljšanu čvrstoću i otpornost na trošenje  U doba pandemije pod velikim pritiskom ali i velikim predznanjem i iskustvom nasleđenim od prethodnika, kompanija KERR predstavlja OptiShade, pojednostavljeni univerzalni kompozitni sistem koji zahvaljujući pomenutoj ART tehnologiji pokriva svih 16 VITA® nijansi u samo 3 tube tj. 3 nijanse. Nijanse novog kompozitnog materijala su Light, Medium i Dark . Za optimalne estetske rezultate dodate su i univerzalna opakna i nakon izbeljivanja bela (Bleach White) varijanta.

  OptiShade™ predstavlja univerzalni kompozitni sistem namenjen restauraciji tvrdih zubnih tkiva bočne i frontalne regije. Ideja iza plasiranja ovakve vrste materijala je u uštedi vremena stomatologa u biranju nijansi a takođe i u uštedi pri kupovini materijala bez gubitka komfora u funkcionalnom i estetskom smislu. Kompanija KERR je anketiranjem stomatologa došla do informacije da se čak 75% ispuna restaurira kompozitnim materijalima nijansi A1, A2 i A3. U okviru istog anketiranja čak 80% ispitanih stomatologa je izrazilo želju za jednostavnijim sistemom nijansiranja kompozitnih materijala.

  OptiShade pruža vrhunsku stabilnost, mali stepen polimerizacionog skupljanja a zadržava vrhunske mehaničke osobine već dokazane u Harmonize-u. Zahvaljujući ART tehnologiji takođe pokazuje izvanredan kameleon efekat te je indikovan i u frontalnoj regiji. Materijal je izuzetno tiksotropičan pa se lako oblikuje ali se ne lepi za instrumente a poliranjem se postiže visok sjaj slično Harmonize-u.

  KLINIČKI SLUČAJ 

  Pacijent uzrasta 25 godina, javio se zbog zamene kompozitnog ispuna na zubu 24. Želja pacijenta je bila da se postavi dugotrajan i estetski zadovoljavajući kompozitni ispun. Obzirom da je u pitanju zamena ispuna klase I na premolaru doneta je odluka da se postavi OptiShade kako bi se iskoristile dobre mehaničke osobine materijala i proverilo nijansiranje. OptiBond Universal adhezivni sistem je primenjen kako bi se minimalizovala mogućnost postoperativne preosetljivosti nakon čega je upotrebljen Herculite Ultra Flow kao prvi sloj kompozitnog ispuna.


  Slika 2. Određivanje boje


  Slika 3. Zub pre intervencije


  Slika 4. Preparacija kaviteta Cl I

  Procedura je započeta proverom nijanse zuba 24 prema VITA®(Slika 2, 3) ključu boja i doneta je odluka da se koristi OptiShade MEDIUM. Izvršena je preparacija kaviteta klase I na zubu 24 nakon čega je izvršeno i zakošavanje gleđi (Slika 4). Izvršeno je ispiranje i sušenje nakon nagrizanja obrađene gleđi ortofosfornom kiselinom a zatim je postavljen univerzalni adhezivni sistem, OptiBond Universal (Slika 5, 6, 7).


  Slika 5. Izgled zuba nakon ispiranja i sušenja


  Slika 6. Primena OptiBond Universal-a


  Slika 7. Prosvetljavanje adhezivnog sistema

  OptiShade je postavljan u slojevima ne debljim od 2 milimetra a kao prvi sloj je postavljen tečni kompozit Herculite Ultra Flow u debljini od 0.5 milimetara. (Slika 8). Poslednji slojevi materijala su oblikovani kako bi se što manje vršila obrada ispuna nakon polimerizacije (Slika 9, 10).


  Slika 8. Postavljanje tečnog kompozita


  Slika 9. Postavljanje prvog sloja OptiShadeSlika 9. Postavljanje prvog sloja OptiShade

  Nakon polimerizacije poslednjeg sloja, izvršena je obrada ispuna karbidnim svrdlima i poliranje odgovarajućim gumicama i četkicama kako bi se postigao odgovarajući sjaj (Slika 11, 12, 13).

  Slika 11. Obrada karbidnim svrdlomSlika 12. PoliranjeSlika 13. Izgled završenog ispuna OptiShade

  ZAKLJUČAK

  OptiShade predstavlja dobro rešenje za frontalnu i bočnu regiju. Kompozit je mehanički odličan, postojan, ne lepi se za instrumente tokom rada i lako se obrađuje. OptiShade je materijal budućnosti koji se trenutno nalazi na našem tržištu. ART tehnologija preuzeta i unapređena iz Harmonize-a pruža sigurnost u postojanost i funkciju ispuna urađenih OptiShade-om. Visoki sjaj i kameleon efekat su osobine koje se očekuju obzirom kakav pedigre ima novi kompozit kompanije KERR. Svakako ostaje potreba da se dokaže u estetski zahtevnijim situacijama ali se ipak čini da zaslužuje mesto u paleti većine stomatoloških ordinacija.