Trideset godina unazad glavni zahtevi pacijenata su se bazirali na prevenciji nastanka dentalnih oboljenja i njihovoj sanaciji. Danas je stomatologija polje koje nudi svojim pacijentima ostvarenje želja u smislu  ispunjavanja zahteva za što lepšim, svetlijim i harmoničnijim izgledom njihovih zuba.  Pacijenti  sve više zahtevaju od svog stomatologa svetlije i sjajnije zube. Imajući u vidu da se  savremena stomatologija sve više okreće iznalaženju novih estetskih metoda i materijala, ovi zahtevi su postali  ostvarljivi. U tom kontekstu beljenje zuba kao jedna od vodećih disciplina estetske stomatologije poprima  veliku popularnost. Tačnije, može se reći da u ovom momentu predstavlja već standardnu estetsku metodu kojom se započinje svaka estetska i protetska rehabilitacija. Kako beljenje zuba spada u konzervativan, najmanje agresivan i ekonomski prihvatljiv tretmanom, postaje  prva opcija tretmana zubne prebojenosti.

Boja zuba se može poboljšati raznim metodama i pristupima uključujući paste za izbeljivanje zuba, profesionalno čišćenje zuba, uklanjanje mekih i tvrdih naslaga, unutrašnje beljenje depulpisanih zuba, spoljašnje beljenje vitalnih zuba, mikroabrazija i protetska sanacija.

Uzroci prebojenosti zuba

Uzroci prebojenosti zuba mogu biti posledica strukturne promene sastava ili debljine tvrdog zubnog tkiva tokom njegovog formiranja, tačnije tokom zubnog razvoja. Zubi mogu potamneti i kao posledica određenih oboljenja, poremećaja metabolizma ali i kao posledica prekomernog unošenja određenih lekova tokom razvoja zuba. Način Ishrane kao i loše navike (nikotin, kofein…itd) takođe mogu imati veliku ulogu u njihovoj prebojenosti. Iskusan kliničar na osnovu kliničkog pregleda i niza pitanja postavljenih pacijentu veoma lako može doći do odgovora šta je dovelo do promene boje zuba a na osnovu istog određuje i način (tehniku) izbeljivanja zuba.

Terapija izbeljivanja zuba zahteva oređenu pred-pripremu koja podrazumeva da se saniraju svi karijesno oboleli zubi, uklone meke i tvrde naslage (kamenac Skidač kamenca DTE D1), sanira eventualna paradentopatija, registruje početna boja zuba.

Različite terapije beljenja zuba

Terapija beljenja zuba može biti sprovedena u ambulantnim uslovima od strane stomatologa i u kućnim uslovima gde sam pacijent velikim delom učestvuje u sprovođenju tretmana. Gelovi koji se koriste u terapiji izbeljivanja zuba kao aktivnu supstancu uglavnom sadrže perokside

Ambulantna tehnika beljenja zuba podrazumeva primenu vodonik preoksida u koncentracijama od 6-40% gelovima koji u sebi sadrže fotoinicijatore koji se aktiviraju različitim načinima kao što su; hemijski, primenom diodnog lasera, UV, LED i PLAZMA izvora svetlosti. Veoma je važno dobro poznavanje gela koji se koristi u smislu poznavanja sadržanog fotoinicijatora ili tačnije na koji se način isti aktivira. Korišćenje LED-aktivirajućeg gela sa UV lampama umanjuje njegov efekat pri čemu se gel samo sekundarno aktivira pomoću toplote. Ova procedura je kratka i traje u proseku oko sat i po vremena, što je čini veoma omiljenom među pacijentima.

Tehnika koja se naziva još i kućno-noćna podrazumeva primenu karbamid peroksida u koncentracijama od 10-22%. Za svakog pacijenta se pravi pojedinačni (individualni) nosač (trej) u koji pacijent nakon obuke svake noći (ili preko dana) unosi odgovarajuću količinu gela i tako sam učestvuje u svojoj terapiji. Nije neophodno koristiti veće koncentracije materijala u cilju dobijanja „bržih“ rezultata i boljeg efekta, već samo u kontekstu „više“ ili „jače“ prebojenih zuba. Ova tehnika traje od dve nedelje do nekoliko meseci u zavisnosti od uzroka tamnjenja zuba.

Osetljivost zuba

Jedan od mogućih pratećih neželjenih efekata je pojava osetljivosti zuba. Osetljivost zuba je individulana i zavisi od praga „tolerancije“ zuba pacijenta ali i od visine koncentracije peroksida sa kojom je u direktnoj zavisnosti. Osetljivost zuba se veoma brzo rešava primenom gelova čija je uloga u njihovoj remineralizaciji i smanjivanju sprovodljivosti bolnog impulsa. 

Iz razloga nedovoljnog poznavanja same terapije potiče i strah da je ova terapija „štetna“ po zube. Pravilna primena i korišćenje registrovanih i proverenih materijala obezbeđuje potpunu sigurnost i bezbednost za zube.

Koja tehnika je najbolja?

Ni za jednu tehniku beljenja se ne može reći da je najbolja. Svaka tehnika beljenja primenjena na adekvatan način može dati zadovoljavajući rezultat. Koju tehniku odabrati odlučuje stomatolog na osnovu postavljene dijagnoze prebojenosti, opreme koju poseduje, želja i mogućnosti pacijenta.

Kućna tehnika beljenja zahteva vreme i angažovanje samog pacijenta. Rezulatati dobijeni ovim načinom su dugotrajniji sa manjom učestalošću prateće osetljivosti. Abmulantna tehnika obezbeđuje komfor pacijentu bez dodatnog angažmana, brže rezultate u jednoj eventualno dve posete.

Priprema zuba 

Za uspešno sporovođenje terapije izbeljiavnje zuba, pre svega potrebno je sprovesti njihovu pripremu.  Priprema za  beljenje zuba podrazumeva: uzimanje saglasnosti pacijenta za beljenje zuba, saniranje karijesnih lezija, saniranje stanja umerenog, gingivitisa i parodontopatije, uklanjanje mekih i tvrdih naslaga sa zuba, proveria kvaliteta izvedene endodontske terapije (depulpisani zubi), retretman endodontske terapije (po potrebi), registrovanje (merenje) boje zuba  pre početka terapije. Bitno je i obavestiti pacijenta da se fiksne nadoknade i kompozitni ispuni  neće izbeliti, te da će se zamena postojećih ispuna izvršiti posle završenog tretmana.

Led lampa za beljenje zuba

Činjenica da je u proteklih 10 godina interesovanje za beljenje zuba u celom svetu poraslo za višestruki procent nas obavezuje da pratimo korak sa svetskim estetskim standardima, kako po pitanju izbora materijala tako i po pitanju primene najsavremenijih tehnologija.

U redove najsavremenije tehnologije, spada i najnovija Flaesh LED aktivaciona lampa (Fläsh Whitening Lamp, WHITEsmile, Germany). (slika 1)

Kao što je već rečeno, gel za beljenje se može aktivirati LED izvorom svetlosti.  Sobzirom da se radi o višim koncentracijama, ova tehnika se još u literaturi zove i ’moćno’’ (eng.power) beljenje. Standardna (kućna) tehnika beljenja je dugo vremena bila popularna zbog   jednostavne  primene ali i zbog cene koja je niža u odnosu na ambulantno beljenje zuba. Međutim, za razliku od kućne tehnike, ambulantne tehnike obezbeđuje stručnu kontrolu kontakta gela samo sa tvrdim zubnim tkivima, kontrolu količine gela koji se nanosi, mogućnost tretiranja samo određenih površina zuba (fleke, mrlje, cervikalne trećine krunica), skraćeno vreme tretmana i odmah vidljive rezulatate.

Svetlosna aktivacija višestruko ubrzava hemijsku transformaciju pigmenata u bezbojna jedinjenja.  Ubrzava se svetlosni absorpcioni  proces fotosenzitivnih agenasa koji se nalaze u specijalno namenjenim gelovima, te je oslobađanje perhidroksilnih jona koji su direktno odgovorni za beljenje, maksimalno povećano. Istraživanje Domingez i sar. (2011) još pre skoro deset godina je pokazalo da je efekat i bezbednost izbeljivanja zuba primenom LED svetla veći u odnosu na ostale izvore svetlosti.

Fläsh Whitening Lamp je elektronska jedinica koja kontroliše tri svetlosno emitujuće diode (LED) maksimalne snage 190mW/cm2 koja je zasnovana na tehnologiji sa visokofokusnim svetlosnim spektrom talasne dužine od 460 nm bez toplotne emisije. Fläsh Whitening Lamp je namenjena za korišćenje sa Fläsh Light Whitening gelovi u koncentraciji od 6% ili 32% vodonik peroksida. Posebna prednost primene najniže koncentracije vodonik peroksida od 6% je izdvaja od svih ostalih sličnih aktivacionih lampi. Naime, visoko reaktivni fotosenzitivni mlekuli gela  nakon LED pobuđivanja višestruko aktiviraju aktivne supstance čime dovode do istog uspešnog efekta kao i u primeni visokih koncentracija. Prednosti ovog gela su postojanje dualnog sistema (dva šprica) čime se isključuje prerano aktiviranje  supstance pa period upotrebljivosti dostiže i 18 meseci bez posebnog skladištenja materijala.  Gel je zelene boje, što omogućava laku i veoma preciznu kontrolu nanošenja na ciljane površine zuba. Materijal je neutralne pH vrednosti 7 čime se isključuje demineralizacioni efekat na zubnu gleđ. (slika 2)


Slika 1. i 2.

Lampa poseduje touch screen led displej na kojem se prati protokol rada i zadaju komandne radnje. Poseduje tri moda: konstantni za beljenje celog zubnog niza, pulsni za osetljive zube i pojedinačni za ciljano fokusirano beljenje depulpisanih zuba. Komandna tabla je dizajnirana tako da korisniku nudi veoma jasno uputstvo korišćenja u smislu odabira jednog od tri modaliteta, vremena aktivacije (1 do 20 min.), intenzitet svetla (25 %, 50 %,  75 % i 100 %), komandu determinisanja nijanse boje, funkciju ”vodiča” i standardne komande start/pauza/stop. (slika 3)


Slika 3.

Specifičnost softvera ogleda se u tome što lampa poseduje funkciju programskog ”vodiča” (eng.Guided treatment function) čijim praćenjem terapeut ima prikazane precizne postupke koraka rada.  Funkcija vodiča započinje unošenjem početne boje zuba u program, a zatim slede jasni koraci postupka od zaštite, preko aplikacije gela, do završetka tretmana. (slika 4) Na kraju terapije, softver prikazuje broj ostvarenih nijansi boje po svetlini koja je postignuta. (slika 5)Mobilnost, laka pokretljivost, zglobna prilagodljivost i mogućnost postavke lampe u više položaja omogućava lako manipulisanje i  nesmetanu primenu  u malim prostorijama.

Prikaz kliničkog slučaja


Slika 1. Početno određivanje nijanse boje primenom VITA ključa za boje


Slika 2. Aplikacija sistem tečnog koferdama i njegova polimerizacija


Slika 3. Aplikacija Fläsh Light Whitening gela 6% vp


Slika 4. Aktivacija Fläsh Whitening Lampe


Slika 5.


Slika 6

Slika 5. i 6.Zelena boja gela nestaje što je znak deaktivacije aktivnog agensa


Slika 7.


Slika 8.


Slika 9.

Slika 7., 8. i 9. Završen tretman beljenja sa ostvaenih 5 nijansi svetline (C2-A1 Vita ključa)