Uvod

Pacijenti sa erozijom zuba često ne budu zbrinuti na vreme, jer trošenje zubne supstance još uvek predstavlja veliki izazov za kliničara. Mnogi stomatolozi smatraju da je erozivno trošenje zubne supstance posledica  fiziološkog procesa starenja, a ne patologija koju bi trebalo što pre tretirati. Danas se, zahvaljujući savremenim adhezivnim tehnikama, erozija zuba može adekvatno sanirati, destrukcija zuba usporiti, sa minimalnim ili gotovo nikakvim dodatnim trošenjem zubne supstance do izrade definitivnih nadoknada.

Prikaz slučaja

Pacijentkinja starosti 25. godina  javila se na Kliniku za Stomatološku protetiku u Beogradu sa primedbom da su joj se prednji zubi u gornjoj vilici ,,istrošili” i bolnim senzacijama na toplo i hladno. Kliničkim pregledom utvrđeno je prisustvo direktnih kompozitnih restauracija na vestibularnim površinama gornjih centralnih i lateralnih sekutića, abradirane incizalne ivice i vestibulane površine gornjih prednjih zuba i rotacija gornjeg prvog premolara sa leve strane. (Slika 1.) Pacijentkinja je u anamnezi negirala parafunkcijske aktivnosti u vidu stiskanja i skrgutanja zuba, kao i eventualno prekomerno konzumiranja kiselih napitaka i regurgitaciju kiselog želudačnog sadržaja. Uzeti su otisci za modele za studije, na kojima je izvršeno dijagnostičko modelovanje u vosku i izrada silikonskog ključa (Slika 2.). Na osnovu dobijenog silikonskog ključa izradili smo dijagnostičku masku od kompozita preko nepreparisanih površina zuba direktno u ustima pacijenta (Mock up) (Slika 3.). Kada od samog početka terapije nedostaje velika debljina gleđi zbog erozije ili trošenja, budućom nadoknadom bi trebalo rekonstruisati izvorni oblika zuba koji se vremenom izgubio.  Rekonstruisanjem izvornog volumena, zubu se vraća čvrstoća krune, jer keramika oponaša prirodnu debljinu gleđi. Od velike je važnosti što više očuvati gleđ prilikom preparacije što se postiže prethodnim definisanjem konačnog obima zuba dijagnostičkim modelom u vosku i silikonskim ključem, koji nam predstavlja sredstvo orijentacije prilikom preparacije zuba. Pacijentkinja je informisana da je potrebno minimalno žrtvovanje zdrave zubne supstance u cilju rekonstrukcije prvobitne dužine i volumena zuba. U ovoj fazi je neophodna procena i odobravanje kompozitne maskice od strane pacijenta, jer ona odgovara predloženom obliku, veličini i dužini zuba.

Slika 1. Preoperativni izgled pacijentkinje anfas


Slika 2.  Dijagnostičko modelovanje u vosku


Slika 3. Dijagnostička maska od kompozita preko nepreparisanih površina zuba odmah nakon postavljanja

Tačna reprodukcija preparacije i okolnog tkiva postiže se preciznom preparacijom zuba i adekvatnim kondicioniranjem gingive i jednovremenom tehnikom otiskivanja polivinil siloksanima u dve različite konzistencije (Slika 4.). Privremene nadoknade izrađene su istom tehnikom kao i dijagnostička kompozitna maska (Mock up) upotrebom silikonskog ključa i kompozitnog materijala za privremene nadoknade Luxatemp Star (DMG, Germany) .

U laboratorijskom postupku izrade keramičkih faseta, odlučili smo se za CAD-CAM tehnologiju (Cerec, Sirona). Nakon završenog dizajna, fasete su izrađene od LT emax CAD blokova (Ivoclar Vivadent, Liechtenstain) u A1 boji (Slike 5,6.).


Slika 4. Izgled preparacija pre postavljanja retrakcionog konca i završnog brušenja i poliranja preparisanih površina zuba


Slika 5. Izgled dizajna faseta pre njihove izrade ( Zubni tehničar Ivana Petrović, Stomatološki fakultet Beograd)


Slika 6. Izgled dizajna faseta sa okluzalog aspekta sa rasporedom okluzalnih kontakata

Prilikom cementiranja ultra tanke keramike, od velikog značaja je fizička stabilnost i optičke osobine cementnog sistema. Cementi koji se svetlosno polimerizuju  pokazali su se kao najbolja opcija za cementiranje ultra-tankih faseta, jer za razliku od dualno vezujućih, oni ne koriste sistem redoks iniciranja kao deo svog polimerizacionog mehanizma. Mojo Veneer Cement (Pentron, USA) je svetlosno polimerizujući estetski sistem koji je dizajniran za cementiranje keramičkih i kompozitnih faseta. Cement je dostupan u 4 originalne boje: Light, Dark, Clear, and Movie Star White, a svaka nijansa je praćena sa komplementarnim, rastvorljivim u vodi gelom za probu (try-in gel), koji savršeno odgovara polimerizovanom cementu. Takođe, različite nijanse cementa mogu se pomešati kako bi se boja individualizovala ka ”toplijoj” ili ”svetlijoj” nijansi.

Završnom cementiranju mora prethoditi detaljna proba keramičkih faseta. Po uklanjanju privremenih nadoknada, preparisane površine zuba se čiste mekanom gumicom i blago abrazivnom pastom. Nadoknade se prvo proveravaju na radnom modelu, najpre pojedinačno, a zatim u grupama susednih faseta, kako bi se proverilo pre svega njihovo naleganje, rubno zaptivanje i međusobni aproksimalni odnosi. Isti postupak ponavlja se i u ustima. Za tu svrhu od velike pomoći su nam paste za probu (try in paste), koje su kod Mojo sistema dostupne u bojama kompozitnog cementa za definitivno pričvršćivanje keramičkih faseta (Clear, Dark, Light, and Movie Star White (Slike 7,8.).

Proba gotovih nadoknada uzrokuje hemijsku kontaminaciju njihovih vezujućih površina, što može dovesti do slabljenja buduće adhezivne veze. Jačina adhezivne veze staklo keramike zasnovana je na mikromehaničkoj retenciji (nagrizanje) i hemijskoj vezi (silanizacija). Uobičajeni protokol obuhvata nagrizanje unutrašnje površine keramičke nadoknade 10% fluorovodoničnom kiselinom  tokom 90 sekundi (Slika 9.).


Slika 7.  Nanošenje Mojo Try-In paste u Clear nijansi na nadoknadu


Slika 8. Izgled keramičkih faseta pričvršćenih Mojo Try-in pastom u Clear nijansi pri probi   


Slika 9.  Nagrizanje unutrašnje površine keramičke nadoknade 10% fluorovodoničnom kiselinom  tokom 90 sekundi

Nakon ispiranja, nadoknada se uranja u 95% alkohol ili aceton u ultrazvučnoj kadici tokom 4,5 minuta kako bi se očistila površina keramike kontaminirana belim ostacima ili talogom. Hemijska veza keramike i kompozita za cementiranje postiže se zahvaljujući česticama silicijum dioksida u staklo keramici. Jetkana površina keramike mora se dobro posušiti pre nanošenja silana (Slika 10.). Zatim se pristupa kondicioniranju površine zuba, koja se razlikuje u zavisnosti od količine dentina koji je eksponiran pri preparaciji. Kako je u konkretnom slučaju veći deo preparacija bio u gleđi, postupak kondicioniranja je obuhvatio nagrizanje preparisanih površina zuba 37%-tnom ortofosfornom kiselinom u trajanju od 30 s, nakon čega se površina ispira i suši, a zatim nanosi adhezivna smola na kondicioniranu gleđ. Polimerizacija smole se vrši tek nakon postavljanja nadoknade sa slojem adheziva i kompozita za cementiranje (Slika 11.). Svetlosna polimerizacija Mojo veener cementa od 1-2 sekunde omogućuje da se fasete pričvrste na mestu kako bi se lako uklonio višak cementa. Nakon uklanjanja viška cementa, završna polimerizacija se postiže prosvetljavanjem svake površine 20 sekundi, počev od palatinalne strane zuba. Polimerizacija ruba nadoknade je urađena tek po postavljanju sloja glicerinskog gela preko sloja kompozitnog cementa. Završno prilagođavanje i kontrola okluzije je sprovedena posle cementiranja nadoknada, finim dijamantskim svrdlima i silikonskim finirerima (Slika 12.).


Slika 10. Nanošenje silana na nagriženu unutrašnju površinu nadoknade


Slika 11. Nanošenje sloja kompozitnog cementa Mojo Clear na fasetu


Slika 12. Izgled keramičkih faseta neposredno posle cementiranja ( Zubni tehničar Ivana Petrović, Stomatološki fakultet Beograd)

Zahvaljujući sve većoj popularnosti ultra-tankih faseta, kliničari prepoznaju važnu ulogu kompozitnih  cementnih sistema. Korišćenjem cementa kao što je Mojo Veneer, stomatolozi mogu cementirati fasete sa pouzdanim sistemom koji pokazuje stabilnost boje i osigurava izvanredne fizičke osobine, lako rukovanje i čišćenje, kao i probne gelove koji odgovaraju nijansi završno polimerizovane smole. Ova svojstva olakšavaju i omogućavaju izuzetne rezultate, bez obzira na to koliko je komplikovan slučaj protetske rehabilitacije izradom keramičkih ili kompozitnih faseta.

Asist. dr sci. Ana Todorović, Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Beograd