Autor: Dr Ryan Li

Dentalna fluoroza je poremećaj koji karakteriše hipomineralizacija zubne gleđi prouzrokovana viškom fluora u toku procesa formiranja gleđi. Manifestuje se kao spektar vizuelnih promena koje prouzrokuju različite stepene unutrašnjih diskoloracija zuba i, u nekim slučajevima, fizičko oštećenje strukture zuba. Ozbiljnost stanja zavisi od doze fluorida, dužine trajanja izloženosti i starosti pacijenta u periodu apsorpcije fluorida.

Veoma blagu formu fluoroze (najčešća forma) karakterišu male, neprozirne, „papirno“ bele regije , neravnomerno raspoređene, koje prekrivaju manje od 25% površine zuba. Kod umerene forme ovog stanja, fluorozne promene mogu prekrivati i do polovine površine zuba. Kada je fluoroza umerena, čitava površina zuba je „išarana“ fluoroznim promenama i zubna gleđ može biti istrošena i sa braon flekama. Teška fluoroza odlikuje se braon diskoloracijama i diskretnim ili prelivajućim brazdama; promene braon boje su široko rasprostranjene i zubi često imaju korodiran izgled.

Osobe sa fluorozom relativno su rezistentne na dentalni karijes (propadanje zuba usled delovanja bakterija), njihov problem je uglavnom estetske prirode. Kod umerene do teške fluoroze struktura zuba je fizički oštećena.

Tradicionalne opcije sanacije zuba sa dentalnom fluorozom su porcelanski laminirani viniri ili keramičke krunice, a to su najčešće invazivne i finansijski skupe metode. Ovi tretmani obično zahtevaju dugu kliničku proceduru (nekoliko dolazaka). Kombinacija tehnike infiltracije smolom i kućnog beljenja predstavlja minimalno invazivnu metodu za tretman dentalne fluoroze koja je istovremeno veoma laka za sprovođenje. Iz navedenih razloga ova metoda može biti prihvatljivija za pacijenta.

Klinički slučaj

Pacijentkinja stara 23 godine se javila radi tretmana ozbiljnih fluorotičnih diskoloracija i diskretnih brazda na anteriornim zubima; želela je lepši izgled svojih prednjih zuba. Nakon kliničkog pregleda dijagnostikovana je teška dentalna fluoroza. Ponuđen je protokol lečenja – minimalno invazivna estetska restauracija koja kombinuje infiltraciju smolom i kućno beljenje.


Slika 1. Pre tretmana. Celokupna denticija je zahvaćena fluorozom. Izabrali smo beljenje zuba folijama u kućnim uslovima da bi unapredili boju zuba.


Slika 2. Nakon temeljnog kliničkog pregleda urađena je kolorimetrička analiza i boja zuba je zabeležena. Napravili smo individualne folije za beljenje specijalno za pacijentkinju i dali instrukcije za beljenje kod kuće i održavanje oralne higijene. Nakon upotrebe 8 jedinica proizvoda Opalescence PF 10% u trajanju od 4 nedelje, boja zuba drastično se poboljšala. Tada je započet tretman infiltracije smole


Slika 3. Upotreba koferdama je ključna prilikom infiltracije smolom Icon. Nakon čišćenja zuba sprovodena je izolacija operativnog dela koferdamom. Cerviks zuba vezan je dentalnim koncem. Na površinu zuba naneta je Opalustre pasta sa 6.6% emulzijom hlorovodonične kiseline koja sadrži mikročestice silikon karbida. Poliranje je trajalo 60 sekundi, kolenjakom niske brzine , upotrebom gumene kapice uz blagi pritisak. Na kraju, sprovedeno je Ispiranje paste i procena učinka.


Slika 4. Icon-Etch nanosi se u trajanju od 2 minuta i ispira mlazom vode a zatim suši vazduhom 30 sekundi. Sušiti vazduhom bez ulja i vode.


Slika 5. Icon-Dry se nanosi na površinu zuba pomoću specifičnog vrha. Na gleđ se nanosi dovoljna količina materijala da je u potpunosti prekrije, i sačekamo 30 sekundi da se slegne. Tokom ovog koraka može da se vidi izgled finalnog rezultata. Kada se navlaže proizvodom Icon-Dry, bele-neprozirne diskoloracije na jetkanoj gleđi trebalo bi da nestanu. Rezultat vizuelnog pregleda nakon prvog jetkanja pokazao je da je neophodno drugo jetkanje.Slika 6. i 7. Nakon druge aplikacije proizvoda Icon-Etch i Icon-Dry, rezultat vizuelnog pregleda bio je zadovoljavajući. Nakon sušenja površine gleđi naneta je obilna količina Icon infiltrata na jetkanu površinu pod sigurnim izvorom svetlosti. Icon-Infiltrant ostavljen je 3 minuta da se slegne. Infiltrant se aktivira blagim pomeranjem aplikatora. Uklonite višak materijala dentalnim koncem. Prvo se svetlosno polimerizuje palatinalna strana, zatim labijalna stran.


Slika 8. Upotreba ENA Hri estetskog restaurativnog sistema (UD3+UE3) za ispunu defekta gleđi.


Slika 9. Postavljanje novog Smooth Surface Vrha na Icon-Infiltrant špric, ponavljanje aplikacije, ostavljanje materijala da se slegne 1 minut. Uklanjanje viška materijala pamučnom vatom i dentalnim koncem. Nanošenje Antioksidansa i svelosno polimerizovanje prvo palatinalne a zatim labijalne strane.


Slika 10. Poliranje površine zuba vunenim točkićem i pastom ENA SHINY A, B, C.

Diskusija

Klinička manifestacija teške dentalne fluoroze je takva da gleđ istovremeno razvija kredasto bele i/ili braonkaste mrlje. Tešku fluorozu mogu pratiti diskoloracije sa defektima u samoj gleđi.

Diskoloracija se može tretirati beljenjem zuba. Stomatološko beljenje koristi hidrogen peroksid ili karbamid peroksid koji difunduju u zubna tkiva i razlaganjem stvaraju nestabilne slobodne radikale. Slobodni radikali utiču na organske pigmentisane molekule koji se nalaze u prostorima između neorganskih soli na zubnoj gleđi, napadajući dvostruke veze molekula hromofora unutar zubnog tkiva (1,2,3). Promena u konjugaciji duple veze rezultira manjim, manje pigmentisanim konstituentima i dolazi do promene u apsorpcionom spektru molekula hromofora, i na taj način dolazi do beljenja zubnog tkiva. Mikroabrazija gleđi izvodi se abrazivnom pastom koja se sastoji od 6.6% emulzije hlorovodonične kiseline koja minimalno je invazivna za tvrda zubna tkiva i lako se primenjuje. Takođe štedi vreme i novac pacijentu. Ukratko, infiltraciona tehnika bi trebalo da bude primarni terapijski izbor za pacijenta sa dentalnom fluorozom. sadrži mikročestice silikon karbida. Hemijska korozija i mehanička abrazija dešavaju se istovremeno kako bi se uklonio defekt gleđi i gleđ učinila glatkom i sjajnom. U poređenju sa invazivnim metodama kao što su porcelanski viniri ili keramičke krunice, mikroabrazijskim tretmanom može se sačuvati više prirodne strukture gleđi.

Tehnika infiltracije smolom je alternativni terapeutski pristup. Princip funkcionisanja ovog tretmana je kapilarni ulaz kompozitne smole kojoim se sprečava dalja progresija lezija gleđi. Ovaj tretman ima za cilj da zatvori mikro-poroznosti unutar tela lezije infiltracijom svetlosno polimerizujuće smole niske viskoznosti koja je optimizovana za brzo prodiranje u poroznu gleđ. Zbog refrakcionog indeksa smole koji je blizak prirodnoj gleđi, menja se donji refrakcioni indeks dekalcifikovane gleđi i to čini zube svetlijim. Stoga ovaj tretman možete primeniti ne samo za zaustavljanje lezija već i za poboljšanje estetskog izgleda anteriornih zuba.


Slika 11. Odmah nakon uklanjanja koferdama estetika gornjih anteriornih zuba je vidljiva. Mandibularni anteriorni zubi imaju efektan estetski rezultat nakon istog postupka. Trenutna postoperativna estetika.


Slika 12. Frontalni izgled samouverenog osmeha na licu pacijentkinje!

Zaključak

Infiltracija smolom u kombinaciji sa kućnim beljenjem i mikroabrazijom može biti odabrani tretman za efikasno lečenje dentalne fluoroze. Pored toga, minimalno je invazivna za tvrda zubna tkiva i lako se primenjuje. Takođe štedi vreme i novac pacijentu. Ukratko, infiltraciona tehnika bi trebalo da bude primarni terapijski izbor za pacijenta sa dentalnom fluorozom.

Ključna saznanja 

  • Pacijenti koji pate od teške fluoroze mogu se lečiti Icon infiltrantom efikasno. Obično se tretman kombinuje sa nekim drugim tretmanima, npr. beljenjem, mikroabrazijom, kompozitnom restauracijom.
  • Icon infiltracija ne može eliminisati žute ili braon mrlje pa je neophodno da pacijent sprovede postupak beljenja ranije, pre tretmana infiltracije.
  • Icon obezbeđuje ujednačenu osnovu za estetske kompozitne restauracije.