Marc Bachmann evaluira direktno viniranje (Direct Veneer), novi estetski tretman koji obećava optimalni estetski rezultat nakon jednog tretmana.

Edelweiss gotove kompozitne fasete  su estetsko rešenje za nepravilnosti u frontalnoj regiji.

Dr. Marc Bachman diplomirao je 1995. godine na Univerzitetu u Cirihu (University of Zurich) i radi u privatnoj praksi u gradu Landkvartu, Švajcarska (Landquart, Switzerland). Njegov rad uglavnom se odnosi na parodontologiju i endodonciju i član je Švajcarske stomatološke organizacije (SSO), kao i Švajcarske organizacije za endodonciju (SSE).

Povećan broj zahteva za estetskim restauracijama doveo je do pojave ogromnog broja različitih tretmana i materijala kojima neretko, u potpunosti nedostaje transparentnost. Priprema adekvatnog plana tretmana i odabir odgovarajućeg materijala za restauraciju sve više postaju veliki izazov za kliničare.

Trenutno, uočavamo dva trenda na tržištu: s jedne strane, dentalna industrija preplavila je tržište CAD/CAM sistemima za obradu keramičkih materijala, s druge strane, veliki broj kompozitnih sistema ušao je na tržište obećavajući estetske rezultate visokog kvaliteta. Po pravilu, CAD/CAM sistemi zahtevaju kompletno tehnološko rešenje i investiranje u skladu sa tim. Edelweiss Composite i Direct Veneer sistemi kompanije Edelweiss Dentistry sada nude alternativu ovakvim kompleksnim sistemima. U saradnji sa profesorom Didier Dietschi sa Univerziteta u Ženevi (University Geneve, Switzerland), po prvi put radimo na razvoju procesa koji zadovoljava zahteve kako pacijenata, tako i stomatologa: optimalna estetika nakon jednog tretmana po popularnoj ceni.

PRIRODNI SISTEM SLOJEVA

Edelweiss Composite i Direct Veneer System sastoji se od dve komponente: najsavremenijeg nano-hibridnog sistema sa udelom punioca od 82% i prefabrikovanih kompozitnih vinira od istog materijala, spremnnih za upotrebu. Sistem slaganja boja za obe komponente zasniva se na prirodnom sistemu stavljanja slojeva (layering), takozvani „Natural layering system“ profesora Dietschi. Sistem se zasniva na utvrđivanju optičkih karakteristika prirodne gleđi i dentina. Pomoću specijalnog Edelweiss Dentistry vodiča za određivanje nijanse može se odabrati jedna komponenta za reprodukciju gleđi i jedna komponen ta za reprodukciju dentina. Odabrane komponente se zatim upoređuju sa referentnim zubima. Sistematičan pristup minimalizuje rizik od nepravilnog nijansiranja restauracije.


Direct Veneer – oblici na modelu koji prikazuju veoma glatku i sjajnu površinu koja nastaje kao rezultat vitrifikacije

Druga komponenta Edelweiss sistema, direkni vinir (Direct Veneer), dodatni je dokaz naprednog tehničkog i kliničkog znanja ove austrijske kompanije. Laserska obrada vinira kombinuje najbolje od dva sveta: homogenu, neorgansku staklastu površinu sa termički obrađenim kompozitnim jezgrom. Ovakva restauracija ima izuzetne mehaničke karakteristike, dugotrajnu sjajnost i zaštitu od trošenja kakvu često viđamo kod kompozita. Sistem je dizajniran tako da se vinir (Direct Veneer) direktno nanosi tokom jednog tretmana. Debljina sloja i translucentnost ljuspica odgovaraju izgledu mlađe gleđi: 0.2 mm cervikalno, 0.5 mm vestibularno i 1 do 1.3 mm incizalno. Viniri su dostupni u tri veličine za maksilu i dve za mandibulu. Ljuspice se mogu obraditi do odgovarajućeg oblika. Zahvaljujući ovome, moguće je tretirati sve stečene i urođene nedostatke kao i sve diskoloracije.

DIREKTNO REŠENJE

Fasciniran sam činjenicom da kombinacija tehnike direktnog ispuna i primena gotovih direktnih vinira (Direct Veneer) koje proizvodi Edelweiss Dentistry sada omogućava visokokvalitetno, direktno rešenje za kompleksne estetske slučajeve u samo jednom tretmanu, koje se do sada moglo uspešno tretirati samo uz značajno tehničko angažovanje i finansijske troškove. Prvi put, Edelweiss Dentistry nudi estetski tretman po želji stomatologa: slobodan izbor terapijskih sredstava, predvidive rezultate i efikasnu realizaciju. Takođe, uzete su u obzir i želje modernog pacijenta kao što su maksimalno komforan tretman, dugotrajni rezultati i finansijska isplativost.

KLINIČKI SLUČAJ


Slika 1: Inicijalna prezentacija višestrukih karijesnih lezija


Slika 2: Preparacija


Slika 3: Viniri pre postavljanja


Slika 4: Postupak adhezije


Slika 5: Završna obrada nakon postavljanja vinira


Slika 6


Slika 7

Slika 6 i 7: Finalni rezultat nakon zarastanja

VIDEO: Kako nastaju Edelweiss fasete?