Privremene krunice i mostovi predstavljaju veoma važan deo protetske terapije fiksnim zubnim nadoknadama. Iako do izrade definitivnih nadoknada nekada može proći i manje od 2 nedelje posle preparacije zuba, privremene nadoknade koje se izrađuju moraju zadovoljiti potrebe pacijenta i zahteve stomatologa.

Zbog nepredviđenih okolnosti (odlaganja u zubno tehničkoj laboratoriji, nemogućnosti pacijenta da završi započetu terapiju, nekih dodatnih interevencija u okviru preprotetske pripreme), privremene nadoknade, u nekim situacijama, moraju da funkcionišu tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe, nekada je odlaganje u izradi definitivnih fiksnih zubnih nadoknada namerno i unapred planirano, kao što su situacije kada imamo pacijente sa temporomandibularnim disfunkcijama, narušenu vertikalnu dimenziju okluzije ili parodontološko oboljenje koje u međuvremenu mora biti sanirano. Koje god da je predviđeno vreme trajanja terapije, privremene nadoknade moraju ispuniti određene biološke, estetske i mehaničke zahteve. Zbog toga nam je potrebno da u svakodnevnoj kliničkoj praksi za izradu privremenih nadoknada koristimo materijal, koji može zadovoljiti sve ove zahteve tokom dužeg vremenskog perioda.

KLINIČKI SLUČAJ

Pacijent starosti 65. godina javlja se na Kliniku za stomatološku protetiku u Beogradu radi protetske rehabilitacije u gornjoj vilici. Kliničkim intraoralnim pregledom ustanovljena je krezubost uz prisustvo 7 zuba u gornjoj vilici (14,13,12,11,21,23,24) sa izraženom abrazijom, ali zdravim parodoncijumom, narušeni međuvilični odnosi i snižena vertikalna dimenzija okluzije. U donjoj vilici prisutan je metalokeramički most od 14 članova (Slika 1.).

Planom terapije predviđena je endodontska terapija svih preostalih zuba u gornjoj vilici i izrada livenih i fiberglas nadogradnji, a po završenoj preprotetskoj pripremi izrada kompleksnog rada metalokermičkog mosta od 8 članova sa atečmenima i parcijalne skeletirane proteze. Kako je pacijent već neko vreme imao narušene međuvilične odnose i izrazio nemogućnost da plati izradu te vrste protetskog rada u tom trenutku, revidirali smo plan terapije i odlučili se za izradu privremenog mosta u kombinaciji sa parcijanom pločastom protezom, kao privremenim rešenjem. Na taj način će se uspostaviti normalni međuvilični odnosi, pacijent polako adaptirati na novu vertikalnu dimenziju okluzije, uspostaviti normalne funkcije stomatognatnog sistema i postići zadovoljavajući estetski izgled.

S obzirom na prisustvo metalokeramičkog mosta u suprotnoj vilici, za izradu privremenih kruna bio nam je neophodan materijal izuzetnih mehaničkih osobina. Odlučili smo se za LuxaCrown (DMG, Germany), samovezujući kompozitni materijal za izradu polutrajnih krunica i mostova koje se cementiraju privremenim ili trajnim cementima. Materijal se automatski meša, a sa automix kertridžom se može napraviti do 36 pojedinačnih krunica ili do 24 mosta koji se sastoje iz 3 jedinice, a vreme trajanja na osnovu in vitro studija mu je do 5 godina. In vitro studije o relevantnim mehaničkim svojstvima kao što su otpornost na abraziju, otpornost na lomljenje i ot- pornost na savijanje pokazale su izvanrednu mehaničku snagu materijala. Savojna čvrstoća materijala iznosi 154Mpa, pa se  LuxaCrown može koristiti za izradu krunica i mostova kako bi se postigao izvorni anatomski oblik i obezbedila dugotrajna zaštita preostale zubne supstance, za ponovno uspostavljanje mastikatorne funkcije i estetske korekcije. Posebno je koristan u situacijama kada se mora sačekati do izrade definitivnih zubnih nadoknada zbog parodon- tološke ili hirurške preprotetske pripreme ili pacijenti jednostavno nisu trenutno u finansijskoj mogućnosti da sebi priušte izradu metalokeramičkih ili keramičkih krunica.


Slika 1: Preoperativni izgled pacijenta


Slika 2: Izgled dijagnostičkog modelovanja u vosku u artikulatoru


Slika 3: Unošenje retrakcione paste u region gingivalnog sulkusa brušenih zuba

Pacijentu su uzeti otisci za modele za studije, određeni međuvilični odnosi, modeli preneti u artikulator i urađeno dijagnostičko modelovanje u vosku (Slika 2.). Na osnovu dijagnostičkog modela izrađen je silikonski ključ od adicionog silikona. Posle brušenja preostalih zuba, za privremenu retrakciju gingive i postizanje suvog gingivalnog sulkusa koristili smo retrakcionu pastu (DMG, Germany) (Slika 3.).

Stomatolozima su danas potrebni «pametni» proizvodi, koji su dizajnirani kako bi im posao učinili bržim i lakšim. Poslednjih godina je na tržištu prisutno nekoliko sistema retakcionih pasta. Uz pravilnu tehniku ovi proizvodi su jednostavni za korišćenje i mogu biti manje invazivni za gingivalna tkiva od konca. Posle otprilike 2 minuta, pasta se u potpunosti uklanja pusterom uz ispiranje i sušenje, što ostavlja suvu preparaciju i jasno vidljivu demarkaciju preparacije (Slika 4.). Nakon toga je u sili- konski ključ aplikovan pomoću odgovarajučeg dispenzera LuxaCrown u A2 boji i silikonski ključ postavljen u usta pacijenta (Slike 5. i 6.).


Slika 4: Izgled preparacija i gingivalnog sulkusa nakon uklanjanja paste


Slika 5: Aplikacija LuxaCrown -a pomoću odgovarajućeg dispenzera u silikonski ključa


Slika 6: Silikonski ključ postavljen u usta pacienta

Po završenom vezivanju materijala, silikonski ključ je iznet iz usta pacijenta (Slika 7.), a završna korekcija privremenog mosta izvršena pomoću freza i gumica za poliranje. Po završenoj izradi privremenog mosta, realizovani su otisci za izradu privremene parcijalne pločaste proteze u gornjoj vilici.Zahvaljujući svojoj izuzetnoj mehaničkoj stabilnosti LuxaCrown postavlja nove standarde kad su u pitanju polutrajne protetske restauracije. Nadoknade se izrađuju jednostavno u jednoj poseti u ordinaciji, što predstavlja dobru alternativu laboratorijskim privremenim krunama i nudi dugotrajnu pouzdanost. Polutrajne krunice, osim izuzetnih mehaničkih osobina, karakteriše prirodna fluorescencija i visoka stabilnost nijansi, što omogućuje postizanje dugotrajnog estetskog efekta (Slike 8. i 9.).


Slika 7: Silikonski ključ iznet iz usta pacijenta sa privremenim mostom


Slika 8: Izgled završenog polutrajnog mosta


Slika 9: Izgled pacijenta odmah posle cementiranja polutrajnog privremenog mosta

Asist. dr sci. Ana Todorović

Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet, Beograd