Doc. dr Tatjana Savić-Stanković

”PLAVO” ASOCIJACIJA NA EFIKASNO, NA BEZBEDNO, NA POSEBNO

Cilj endodontske terapije predstavlja uklanjanje sadržaja iz endodontskog prostora, njegovu obradu i preoblikovanje kako bi se obezbedili svi uslovi za adekvatnu homogenu, trodimenzionalnu i kompaktnu opturaciju.

Mnogo je faktora od kojih zavisi uspeh endodontske terapije, ali jedan od najvažnijih je mehanička instrumentacija. Ona će svojim pravilnim izvođenjem obezbediti adekvatno i efiksano čišćenje, napraviti prostor za irigaciju, medikaciju i evakuaciju nastalog debrija.

Nove generacije instrumenata

Nove generacije instrumenata kao što su iRaceiRace PlusBT-Race i drugi, su svojom posebnošću i individualnim performansama svaki za sebe samo nastavili niz razvoja i unapređenja rotirajućih sistema. Pojavom ovih novih sistema otvorile su se i mogućnosti savladavanja i teških slučajeva veoma zakrivljenih, uskih ili kalcifikovanih kanala.

U porodici FKG instrumenata posebna mesta zauzimaju i dva revolucionarna instrumenta; XP-endo® Finisher i XP-endo® Shaper. Originalan dizajn i način rada ovih instrumenata otvorilo je novu sferu 3D savremene endodoncije. Savremena 3D instrumentacija kanala se zasniva na konceptu posmatranja kanalnih sistema kao nepravilnih prostora. Novim dijagnostičkim metodama (npr. CBCT) je dokazano i više nego jasno da se kanali više ne mogu definisati jasnim cilindričnim oblikom već se radi o nepravilnim (najčešće ovalnim) prostorima sa mnoštvom nepristupačnih delova ”nedodirljivih” za standardne instrumente.

XP-endo Finisher je anatomski instrument bez koničnosti koji na osnovu svog memorijskog oblika promenom temperature prelazi iz jedne (M) u drugu (A) fazu legure čime menja svoj oblik i veoma efikasno čisti i uklanja razmazni sloj sa površina koje su inače teško dostupne. Ovaj instrument ne menja originalni oblik kanala i ne učestvuje u njegovoj preparaciji već se koristi posle završene obrade koja može biti obavljena bilo kojim sistemom instrumenata, uključujući i ručne.

Za razliku od njega, XP-endo® Shaper je instrument koji i prepariše zid kanala korena i predstavlja prvi pravi 3D instrument. Ovaj potpuno inovativni, drugačiji i vanvremenski instrument svojim posebnim karakteristikama u potpunosti menja koncept posmatranja obrade kanala. Radi se o jednom instrumentu koji je sposoban da zameni sve dosadašnje sisteme i učini obradu kanala bržom, efikasnijom jednostavnijom i što je najbitnije potpunom.


Novi endo instrumenti

Najnoviji članovi FKG porodice su dva nova sistema; RACE EVO (u prodaji od okrobra 2021.) i R-Motion (dostupan krajem 2021.). Nasleđe zasnovano na godinama pouzdanih performansi i stručnosti nastavlja se lansiranjem dva nova sistema. U godini svetske pandemije izazvane Korona virusom dva inovativna rešenja za mašinsku obradu kanala nalaze svoje mesto na zahtevnom tržištu endodontskih instrumenata čime pored svoje vodeće XP-endo linije, FKG zaokružuje sveobuhvatan asortiman proizvoda pružajući kompletno rešenje za obradu kanalnih sistema.

RACE® EVO je instrument koji nastavalja evoluciju razvoja popularnog i dokazanog RaCe rotacionog sistema. On poseduje sve do tada već postojeće izuzetno pouzdane originalne karakteristike RaCe u kombinaciji sa specijalnom (patentom zaštićenom) termičkom obradom koja mu obezbeđuje veću brzinu rotacije i čini RACE EVO instrumente još sigurnijim, lakšim za kontrolu i efikasnijim. Originalna termička obrada u kombinaciji sa starim RaCe svojstvima pruža savršenu kombinaciju snage, izdržljivosti i kontrole. Sa neuporedivom otpornošću na ciklični zamor, optimizovanom i neagresivnom efikasnošću rezanja dentina i umanjenim efektom ”ušrafljivanja”, RACE EVO je prvenstveno dizajniran da bude siguran. Ovakva posebna i specifična termička obrada novog instrumenta omogućava izvanredna mehanička svojstva, koja omogućavaju veću brzinu a time i brži i prijatniji tretman za pacijente.


Slika 2. Prikaz dva osnovna seta sekvenci (4% i 6%) i dodatnih setova

Ovaj sistem nudi dva osnovna seta sekvenci. Kod oba seta prva dva početna instrumenta su istih dimenzija i dijametra (15/.04; 25/.04) dok se treći instrument u setovima razlikuje na način da je u jednom setu većeg promera u vrhu a manje koničnosti 4% (30/.04), a u drugom setu manjeg promera u vrhu, a veće koničnosti 6% (25/.06). U oba osnovna seta prvi instrumenti imaju zadatak da obezbede prohodnost kanala (eng. glide path) jer su malog dijametra u vrhu koji iznosi od 0.15 mm i koničnosti od 4%.(Slika 2.)

Na taj način po principu ”Tvoj pristup, tvoj izbor”, RACE EVO omogućava terapeutu da odabere svoj endodontski protokol obrade. Izbor instrumenata u RACE® EVO sistemu omogućava uspešno lečenje različitih anatomija kanala jer nudi da se obrada započne sa osnovnim sekvencama primene instrumenata, a zatim po potrebi lako pređe na dijametre koji pokrivaju potrebe obrade širih kanala. Terapeut može da izabere predvidljivost ishoda krajnjeg dijametra i koničnosti obrade odabirom dva tipa seta različite koničnosti (4% i 6%). (Slika 3)Slika 3. Prikaz najčešćeg protokola primene instrumenata

Instrumenti RACE EVO zadržavaju iste karakteristike dizajna kao i RaCe instrumenti uz još jednu dodatnu prednost, a to je povećana fleksibilnost. Već pomenuti originalni proces termičke obrade daje prepoznatljivu plavu boju instrumenta i pruža do 1,4 puta veću fleksibilnost u odnosu na RaCe čime mnogostruko povećava njegove performanse tokom obrade. Većom fleksibilnošću ovaj instrument obećava i veči nivo poverenja. Takođe, ima i poboljšanu efikasnost sečenja jer svojim oštrim i aktivnim ivicama sečiva sa poprečnim presekom u obliku trougla u kombinaciji sa većom brzinom rotacije pruža do 1,5 puta veću efikasnost sečenja od RaCe-a. Poboljšane mehaničke karakteristike RACE EVO instrumenta pružaju do 2,8 puta veću otpornost na ciklički zamor od svog prethodnika. Ovo smanjuje rizik od loma instrumenta i omogućava veću brzinu rotacije, povećavajući ukupnu sigurnost i udobnost pacijenta.


Svi rotirajući endodontski sistemi se primenjuju pomoću endo-motora, koji u skladu sa instrumentima koje koristi može biti sa radom u punoj rotaciji ili recipročnim kretnjama. U novije vreme, na tržištu su se pojavili endo-motori koji mogu podržavati više načina rada. Proizvođači endo-motora kao i proizvođači rotirajućih sistema (neretko su to iste firme) trude se da naprave endo-motor koji će svojim performansama rada obezbediti komforan, siguran i efikasan rad terapeutu.