Dr. Götz Gergely

U današnje vreme uspeh izbeljivanja pojedinačnog zuba je zagarantovan. Međutim, rezultat beljenja svih zuba uvek je nepredvidiv. Posebno je neizvesno kada pacijent ima restauracije u frontalnoj regiji.

Menjanje ispuna pre izbeljivanja nije preporučljivo jer nismo sigurni u konačni ishod procedure. Ispuna tj. sam materijal za ispune ne može menjati boju, pa možemo dobiti tamniju nijansu nakon izbeljivanja zuba (Slika 1). Nakon procedure izbeljivanja neophodno je sačekati 10-14 dana kako bi se postigla dobra jačina veze kompozitnog materijala sa tvrdim zubnim tkivima i stabilizacija finalne boje.


Slika 1.


Slika 2.


Slika 3.

Mnogi stomatolozi iskusili su problem uklapanja boje zuba nakon izbeljivanja sa postojećim ispunima. Ponekad ne postoji način da se utvrdi nijansa pomoću ključa jer nijanse mogu biti neodgovarajuće. Zbog toga su indirektne restauracije veliki izazov za stomatologe i stomatološke tehničare posebno u pogledu odabira nijansi.

Kako bi uspešno imitirali nijanse susednih zuba moramo koristiti odgovarajući kompozit sa izraženim kameleon efektom. Takođe, restauracija mora imati istu boju iz svakog ugla gledanja.

Proizvod OptiShade, kompanije Kerr, nudi idealnu adaptaciju za sve boje zuba. Ne samo da poseduje jedinstven kameleon efekat već i sposobnost pametne plavo/crvene refleksije svetlosti (tzv. A.R.T.), što je ključno za adekvatan estetski uspeh.

Sve ove optičke karakteristike proizvoda OptiShade potiču od specijalno dizajnirane geometrije čestica punioca koje su u potpunosti sferične kako na nano-skali tako i na mikro-skali. Zahvaljujući ovim optičkim karakteristikama kompozit ima istu nijansu i refleksiju iz svake tačke gledanja, štaviše, lako se polira do visokog sjaja zahvaljujući strukturnoj homogenosti. Sama adaptacija boje izuzetno je pogodna za tretmane izbeljivanja naročito kada se koristi Optishade Bleach White nijansa.

KLINIČKI SLUČAJ

U ovom kliničkom slučaju potrebno je ukloniti stare direktne vinire. Pre cele procedure savetuje se uzimanje otiska kako bi se kreirao silikonski ključ za restauraciju incizivnih ivica.

Ponekad je teško videti preostali kompozit na površini pacijentovih zuba. Ovaj problem lako se rešava korišćenjem RA borera dizajniranih za uklanjanje ortodontskih vezivnih materijala. (Slika 2.).


Slika 4.


Slika 5.


Slika 6.

Nakon uklanjanja predhodnih restauracija ključno je ojačati marginalnu retrakciju drugim koncem (Slika 3.). Sada je vreme za adhezivni tretman pripremljenih površina. Nakon toga se nanosi tanak sloj tečnog kompozita na marginalnu ivicu restauracije, za to je najbolji izbor Herculite XRV Ultra Flowable tečni kompozit nijanse A1 (Slika 4.). Ima istu osnovu kao Harmonize i OptiShade kompoziti, samim tim i slične fizičke karakteristike, što za rezultat daje veoma homogenu restauraciju.

OptiShade sistem ima nijansu nalik dentinu (Universal Opaque), ali to nije dovoljno svetla nijansa za zube nakon izbeljivanja. Zbog toga je za palatalni sloj korišćen Kerr Harmonize A1D, na predhodno izrezanom silikonskom ključu. (Slika 5.). Nakon uklanjanja silikona možemo proveriti gradijente boje kreirane predhodno pomenutim kompozitima (Slika 6.).


Slika 7.


Slika 8.


Slika 9.

Zatim sledi pravilna aplikacija OptiShade Light i Bleach White kompozita kao sastavnih nijansi bukalne površine (Slika 7.). Sledi merenje kako bi se utvrdila pravilna osa i pozicija središnje linije. Ukoliko je potrebno preoblikovanje ili smanjenje širine novih restauracija, to je moguće uraditi u ovom koraku (Slika 8.)

U zavisnosti od širine preparacije susednih zuba, povremeno se mora koristiti teflon traka za izolaciju. TFE trake su dovoljno tanke za laku zamenu silikonskog ključa i kreiranje uskih kontaktnih regija aproksimalno. (Slika 9.).

Ponavljanjem nanošenja različitih kompozitnih slojeva kao što je gore opisano možemo formirati drugi direktni vinir. Nakon faze nanošenja sledi gruba provera novih vinira iz različitih pozicija gledanja – ukoliko je neophodno, možemo modifikovati rad pre uklanjanja retrakcionog konca (Slika 10.).


Slika 10.


Slika 11.


Slika 12.

Kao finalni korak sprovodi se završna obrada i poliranje Optidisk sistemom, što je relativno brza procedura zahvaljujući izvanrednim karakteristikama Kerr OptiShade kompozita (Slika 11.).

Nedelju dana nakon tretmana, na kontrolnom pregledu, možemo tvrditi da je OptiShade kompozit veoma dobar u prednjoj regiji za pacijente sa beljenim zubima, kao i da predstavlja odličan izbor za svakog stomatologa koji želi da pruži jedinstvenu estetiku svojim pacijentima (Slike 12, 13).


Slika 13.