Lezije belih mrlja predstavljaju rani znak demineralizacije ispod površine na prvi pogled neoštećene gleđi. Ove rane lezije na gleđi su beličastog izgleda usled povećane poroznosti unutar same lezije do koje dolazi usled gubitka minerala (1).

U slučaju loše oralne higijene ili nedovoljnog lučenja pljuvačke čak i na bukalnim površinama zuba može doći do akumulacije kamenca koja može rezultirati formiranjem lezija belih mrlja [2]. Pogotovu kod pacijenata koji su se podvrgli ortodontskom zahvatu koji uključuje postavljanje bravica, lezije belih mrlja se mogu javiti usled poteškoća oko čišćenja površine oko same bravice. Nekoliko kliničkih studija pokazuju visoku prevalencu lezija belih mrlja nakon uklanjanja bravica [3, 4].

Uz pomoć preventivnih strategija kao što su unapređenje oralne higijene ili primena topikalnih preparata sa fluorom MI Paste Plus postoji dobra verovatnoća da se spreči nastajanje lezija u njihovom samom začetku. Iako napredovanje karijesa može biti zaustavljeno, beličast izgled obično ostaje jer je remineralizacija površinski proces i ispod površine se još uvek nalazi porozna lezija [2]. Kao dodatak tome, mrlje se mogu inkorporirati u samu leziju što rezultira u tome da ona postane braonkaste boje (braon tačke) što često vodi ka dodatnim estetskim nedostacima. Iz tog razloga se stomatolog može naći u situaciji da pacijent želi da se sve estetski vrati u pređašnje stanje. Lečenje bez karijesnih lezija belih mrlja može uključivati izbeljivanje zuba, mikroabraziju, kompozitne plombe ili čak protetske restauracije uz pomoć zubnih navlaka ili kombinaciju ovih tretmana [5]. Sve ove opcije su prilično invazivne i mogu dovesti do gubitka zubne gleđi. Kao mikro-invazivna alternativa može se primeniti infiltracija karijesa Icon preparatom, koji se aplikuje kako bi se sprečilo dalje napredovanje karijesa. To doprinosi dodatnom efektu maskiranja beličastog izgleda lezija.

Uz pomoć ovog infiltranta mogu se sakriti poroznosti u telu lezije. Shodno tome, ovaj tretman se može koristiti ne samo da bi se sprečilo formiranje lezija u gleđi već i da bi se unapredio estetski izgled bukalnih belih mrlja.

Koraci u primeni


Korak 1: Inicijalna situacija pre tretmana preparatom Icon


Korak 2: Kako bi se obezbedili pristupačno i izolovano radno polje primenjen je elastični retraktor za usne


Korak 3: Profesionalno čišćenje vestibularnih površina uz pomoć profilaktičke paste bez fluora


Korak 4: Za optimalnu aplikaciju preparata Icon neophodna je suva radna površina. Takođe, svaki mogući kontakt materijala sa desnima treba biti sprečen. U ovom slučaju se primenjuje tečna zaštita za gingivu.


Korak 5: Aplikacija preparata Icon-Etch u periodu od 2 minuta za nagrizanje površine lezije


Korak 6: Gel za nagrizanje gleđi i dentina pokriva sve lezije belih mrlja vestibularne površine zuba 13-23. Karijesna lezija na vestibularnoj površini zuba 22 je tretirana kompozitnom plombom. Nakon 2 minuta se uz pomoć vodenog spreja 30 sekundi uklanja gel za nagrizanje gleđi i dentina i suši se površina.


Korak 7: Kada se primeni preparat Icon-Dry, lezije nestanu u trenutku nanošenja. Ovo nam daje uvid u to kako će izgledati konačni rezultati. Ukoliko se neprozirno-bela boja na nagriženoj gleđi smanji, procedura aplikacije infiltranta se može nastaviti. Ako su lezije još uvek vidljive, proces nagrizanja se treba ponoviti. Nakon 30 sekundi površine se detaljno suše sa vazduhom bez primesa vlage i masnoća.


Korak 8: Aplikacija infiltranta


Korak 9: Nakon što se infiltrant nanese na sve tretirane površine, ostavi se da bude na njima 3 minuta. Višak materijala se ukloni pamučnim tamponom i koncem za zube pre nego što se polimerizuje uz pomoć svetlosti za 40 sekundi. Ovaj korak se ponavlja dozvoljavajući infiltrantu da se pozicionira u trajanju od 1 minuta pre ponovnog uklanjanja viška materijala i tretiranja svetlošću. I na kraju se površine ispoliraju


Korak 10: Konačni rezultati nakon tretmana preparatom Icon. Lezije belih mrlja su maskirane i može biti postignut visoko zadovoljavajući rezultat sa velikim unapređenjem estetskog izgleda

Izveštaj kliničkog slučaja

Devetnaestogodišnji muškarac se požalio na izgled gornjih prednjih zuba usled beličastih lezija na vestibularnim površinama. Imao je tokom adolescencije ortodontski zahvat koji je uključivao i postavljanje bravica i nakon njihovog uklanjanja lezije belih mrlja su postale vidljive.

U želji da ispuni želju svog pacijenta za estetskim unapređenjem, preporučili smo mu tretman preparatom Icon kako bi se te lezije zamaskirale.

Diskusija

Manifestacija lezija belih mrlja nakon uklanjanja bravica je čest neželjeni efekat usled sprečavanja oralne higijene u blizini bravica za vreme ortodontskog zahvata [3, 4, 6]. Usled porasta estetskih zahteva pacijenta, stomatolog ne samo što treba da spreči dalje širenje lezija već takođe treba da se nosi i sa željama pacijenta da maskira te lezije što može biti estetski kompromitujuće.

Kao kontrast drugim opcijama za tretman kao što su kompozitne plombe, mikro-abrazija ili izbeljivanje, preparat Icon nudi mogućnost primene mikro-invazivnog tretmana bez bušenja koji ne samo što može zaustaviti progresiju lezije već može i zamaskirati beličast izgled lezija belih mrlja.

U slučaju da postoje okolne karijesne lezije, preparat Icon se može uspešno kombinovati sa konvencionalnim plombama. Ako je karijesna lezija ograničena samo na gleđ, infiltrant čak povećava snagu vezivanja adheziva [7]. Procedure kompozitne restauracije i infiltracije mogu biti iskombinovane u jednom koraku.

U slučaju da kavitet uključuje i dentin, restauracija kompozitom mora biti izvedena pre tretmana preparatom Icon jer hlorovodonična kiselina koja se nalazi u sastavu preparata Icon-Etch može dovesti do smanjenja jačine vezivanja adheziva za dentin [8].

Zaključak

Uz pomoć preparata Icon lezije belih mrlja mogu biti efikasno zamaskirane. Mikro-invazivan je za tretirane površine gleđi, sprečava dalju demineralizaciju i lak je za korišćenje i aplikaciju. U slučaju da se lezije belih mrlja jave pored karijesnih lezija, preparat Icon se može uspešno kombinovati sa konvencionalnim plombama.

Ključna saznanja

  • Tretman infiltracije može biti kombinovan sa direktnom kompozitnom restauracijom u slučaju da se i bele mrlje i karijesne šupljine nalaze na gleđi.
  • Ako je karijesna lezija ograničena samo na gleđ, infiltrant čak povećava snagu vezivanja adheziva. Procedure kompozitne restauracije i infiltracije mogu biti iskombinovane u jednom koraku.
  • U slučaju da kavitet uključuje dentin,kompozitna restauracija mora biti izvedena pre tretmana preparatom Icon jer hlorovodonična kiselina koja se nalazi u sastavu preparata Icon-Etch može dovesti do smanjenja jačine vezivanja adheziva za dentin.

Pogledajte video koji prikazuje korake u primeni DMG Icon preparata.