ICON – korak napred u estetskom tretmanu početne karijesne lezije

PRIKAZ KLINIČKOG SLUČAJA

Bele mrlje, ili White spot lesions, predstavljaju početni stadijum karijesne lezije koji je lokalizovan isključivo u gleđi. Nastaju najčešće u adolescentnom uzrastu, kao posledica neodgovarajuće ishrane i neadekvatne oralne higijene.

U takvim uslovima dolazi do narušavanja normalnog ciklusa demineralizacije i remineralizacije gleđi, nemogućnosti odbrambe- nih faktora usne duplje (Salivarnih pufera, fluorida…) da stabilizuju PH u ustima i nastaje početna karijesna lezija gleđi. Ove lezije se manifestuju kao mesta u gleđi koja su izgubila translucenciju, bele boje i opaknog kvaliteta. Početne demineralizacije uočljive su samo pri sušenju zuba, međutim, kako lezija napreduje postaju vidljive i kada su prevučene pljuvačkom. (slika 1)


Slika 1.Pacijent: Devojka 16 godina, vidno primetne bele mrlje u predelu gornjih prednjih zuba


Slika 2. Bele mrlje se jasno vide na osušenoj gleđi


Slika 3. Nanošenje ICON-etch na osušenoj gleđi

Klasični stomatološki tretman bele mrlje ima cilj da remineralizuje demineralizovano tkivo, i sastoji se od lokalne aplikacije visokokoncentrovanih fluorida, bilo u formi gelova, rastvora ili lakova, kao i preparata na bazi amorfnog kalcijum fosfata (ACP), i kazein fosfopeptid amorfnog kalcijum fosfata (CPP-ACP), kod nas na tržištu zastupljenom u formi Tooth-Mousse paste.

Ovakav vid tretiranja belih mrlja, uz naravno neophodnu korekciju ishrane i obuku pacijenta o pravilnom održavanju oralne higijene, omogućuje remineralizaciju površinskog sloja gleđi i trajno zaustavljanje karioznog procesa. Međutim, estetski defekt, beličasta , opakna promena na gleđi ostaje i nakon završene remineralizacije. Razlozi perzisencije promenjene boje leže u zaostaloj poroznosti unutar bele mrlje, jer proces remineralizacije najviše zahvata spoljnji deo gleđi koji je i izložen dejstvu preparata, dok duboki delovi lezije ostaju blago hipomineralizovani.

Bele mrlje, i njihova estetska rekonstrukcija, predstavljaju ozbiljan stomatološki izazov. Određeni uspesi su demonstrirani korišćenjem metoda mikroabrazije, bilo korišćenjem abrazivnih pasti u kombinaciji sa silikkarbonskim česticama i hlorovodoničnom kiselinom, ili pak upotrebom praha Al2O3 .Kod obimnijih lezija, koje estetski smetaju pacijentima, veoma često se pribegava protetskom zbrinjavanju vinirima.Najveći problem ovakvih estetskih tretmana, iako efikasnih, jeste činjenica da moramo da uklonimo remineralizovano, čvrsto zubno tkivo u predelu bele mrlji i da ga zamenimo nekim veštačkim materijalom.

Novi pristup ovom problemu dolazi nam od firme DMG. Preparat ICON je specijalno dizajniran za estetsku i funkcionalnu sanaciju početnih karijesnih lezija bez uklanjanja zubnog tkiva. Ideja se bazira na korišćenju viskoznih kompozitnih smola kojima se lezija infiltrira, popunjavajući na taj način zaostale porozne regije gleđi, vraćajući joj njenu translucenciju i homogenost. Sama intervencija je relativno kratkotrajna i potpuno bezbolna.

Sama intervencija traje do 30 minuta, i rezultati su vidljivi odmah po završetku tretmana. Gleđ je potpuno restaurirana, homogene translucencije, sjajna i glatka.

Pre početka tretmana ICON-om neophodno je detaljno ukloniti meke i čvrste naslage sa zuba, kao i uspostaviti suvo radno polje. Zbog bolje preglednosti, i sprečavanja kontakta sredstava za kondicioniranje gleđi sa mekim tkivima, preporučuje se izolacija zuba koferdamom. (slika 2.) Nakon toga, na površine belih mrlja nanosi se specijalnim aplikatorom ICON-etch u trajanju od 2 minuta. U pitanju je 15% HCl u gelu, čija je funkcija da poveća poroznosti lezije i omogući kompozitnoj smoli da je kasnije infiltrira. Posle dva minuta, gel treba isprati pod mlazom vode. (slika 3)

Posle aplikovanja ICON-etcha telo lezije bi trebalo da postane još jasnije vidljivo u odnosu na zdravu gleđ. Nakon toga zub se tretira ICON-dry rastvorom na bazi etanola u trajanju od 30 sekundi. On isušuje telo lezije , izvlačeći vodu iz poroznih, hipomineralizovaniih regija, na taj način stvarajući prostor u koji će kasnije ući infiltrat.

Proces treba ponavljati do 3 puta, dok bela mrlja ne postane slabo ili gotovo nevidljiva (u momentu kada je ovač članak pisan ta informacija je bila tačna, međutim). Prema novim istraživanjima ovaj korak je sada moguće ponoviti onoliko puta koliko je potrebno da bela mrlja nestane, bez bojazni da će se zubno tkivo oštetiti.

Nakon aplikovanja ICON-dry-a. (slika 4.) Sam ICON infiltrat se aplikuje 3 minuta na na površinu lezije, uz konstanto održavanje površine zuba vlažnom povremenim okretanjem šprica. Pomoću specijalnog nastavka ravnomerno rasporediti infiltrat (slika 5.) i polimerizovati u trajanju od 40 sekundi (slika 6.) Nakon polimerizacije neophodno je ponovo naneti infiltrat u trajanju od jednog minuta, ponovo polimerizovati, te gumicama za poliranje blago preći preko površin gleđi kako bi se uklonili eventualni zaostali višak . (slika 7)


Slika 4. Aplikovanje ICON-a na površine belih mrlja


Slika 5. Nanošenje ICON infiltranta pomoću odgovarajućeg nastavka


Slika 6. Polimerizacija


Iako relativno nov na tržištu, ICON se pokazao kao veoma efikasno sredstvo u estetskom tretmanu belih mrlja. Zbog neinvazivnosti, bezbolnosti i visokog stepena uspešnosti pretenduje da postane tehnika izbora u tretmanu početne karijesne lezije u estetskoj regiji.

dr Dušan Kosanović
Klinika za dečiju i preventivnu stomatologiju, Stomatološki fakultet Beograd