Prof. dr Aleksandra Špadijer Gostović

Otiskivanje je zahtevna klinička procedura, jer otisak zuba, mekih tkiva ili implantata treba da bude tačna kopija intraoralnog statusa. Bez dobrog otiska ne možemo očekivati ni da će nadoknada na zubima ili implantatima ispuniti biološke, funkcionalne i estetske kriterijume. Od kvaliteta i preciznosti otiska, a naročito tačnosti demarkacije preparacije zavisi pasivno naleganje nadoknade i rubno zatvaranje. Jedino pravilan izbor tehnike otiskivanja, kašike i materijala, omogućava da otisak verno reprodukuje trodimenzionalni status implantata i periimplantatnog mekog tkiva. Nedovoljno jasan ili deformisan otisak, pruža netačne informacije o položaju vrata implantata, ugrožava tzv.„passive fit“ nadoknade, doprinosi nastanku i akumulaciji neželjenih napona i stresa na komponente implantatnog sistema, što je uvod u komplikacije i neuspeh celokupne implantološke terapije.

Hydrorise (Zhermack DentalTM, Italy) je adicioni silikon, koji se zbog svojih osobina izdvaja u odnosu na ostale otisne materijale dostupne na dentalnom tržištu. Sinergija biokompatibilnosti, fizičkih i mehaničkih karakteristika, svrstavaju Hydrorise u pouzdane otisne materijale, jer postiže visoku preciznost (5mikrona) u reprodukciji detalja u vlažnoj sredini usne duplje uz očuvanost demarkacije preparacije. Silikoni nisu hidrofilni kao polietri, ali Hydrorise poseduje unaprđenu hidrokompatibilnost u odnosu na A-silikone zahvaljujući specifičnoj AMDA tehnologiji (Advanced Moisture Displacement Action), što se odražava na veću fluidnost silikona, bolju adaptaciju na različite morfologije otisnih površina i poboljšanje kvaliteta otiska.

Izuzetno je fleksibilan materijal, povećane otpornosti na kidanje, ima toleranciju na podminiranost i manji rizik od deformacije otiska. Poseduje odličan elastičan oporavak,“elastic memory” tj. sposobnost elastične deformacije da pamti i da se vrati u prvobitno stanje po prestanku dejstva sile. Visoka dimenziona stabilnost ovog materijala znači da održava tačnost otiska u funkciji vremena. Tiksotropan je, teče pod pritiskom i zadržava poziciju kada je istisnut. Zahvaljujući tiksotropnosti, materijal ima kontolisano tečenje iz šprica i stabilnost u kašici, bez curenja sa zuba i slivanja u usta ili grlo pacijenta. Hydrorise ima optimalan odnos radnog vremena 2 min i vremena vezivanja 3.30min za standardnovezujući materijal. Tiksotropnost i dobar tajming pružaju komfor pacijentu i olakšavaju rad lekara. Nudi opciju mašinskog mešanje pomoću Modul mix aparata, čime se postiže najbolja homogenizacija materijala, precizno doziranje uz uštedu materijala i vremena. Hydrorise silikoni light i extralight viskoznosti imaju mali kontaktni ugao, bolje vlaženje površine, optimalnu adaptaciju i reprodukciju teže dostupnih površina. Dezinfekcija otiska koja je važna, naročito u ovim epidemiološki zahtevnim vremenima, neće ugroziti njegov kvalitet.

Sa šest dostupnih viskoznosti, različitih boja, pokriva širok spektar kliničkih indikacija,a pigmenti daju dobru kontrastnost i jasnije„čitanje“ detalja otiska:

1. Putty Tip 0, testo (plavo-ljubičast)

2. Heavy body Tip 1 (plavo-ljubičast)

3. MonoPhase medium body Tip 2 (bordo-ljubičast)

4. Regular body medium body Tip2 (zelen)

5. Light body Tip 3 (pink)

6. Extralight body Tip 3 (žut)

Sve navedene osobine čine da je Hydrorise odličan izbor kod konvencionalnog otiskivanja tokom izrade fiksnih i mobilnih zubnih nadoknada, kao i nadoknada na implantatima, bilo da su u pitanju pojedinačne krune, mostovi, kombinacija implantata i zuba u otisku, hibridne nadoknade ili proteze na implantatima.

Ako želite da unapredite tehniku konvencionalnog otiskivanja zuba i implantata pridružite se Prof. dr Aleksandri Špadijer Gostović i našem timu na naprednom kursu otiskivanja: ” Konvencionalna implant protetika i primena savremenih elastomera” 

Više informacija o kursu saznajte klikom na naziv kursa.