Zhermack je italijanska firma. Osnovana je 1981. godine i predstavlja jednu od najvažnijih i najuspešnijih u oblasti proizvodnje stomatološlih materijala i materijala za zubnu tehniku.

Njihova linija proizvoda Zeta Hygiene sadrži se od niza proizvoda za dezinfekciju površina, instrumenata i sistema u ordinaciji. Svi preparati za dezinfekciju testirani su prema novim standardima EU u realnim uslovima (u ordinaciji). Kao potvrda da je sredstvo testirano u realnim uslovima stoji petocifreni broj na pakovanju. (Proizvodi koji imaju samo četiri cifre nisu testirani u ordinaciji.)Preparati testirani u realnim uslovima u ordinaciji Vam garantuju bezbedan rad!